PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Hra sborových partitur III - OB2308210
Anglický název: Playing of Scores III
Zajišťuje: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OPBU2H113A
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Leona Stříteská, Ph.D.
Prerekvizity : OB2308255
Je prerekvizitou pro: OB2308265, OB2308211
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: SALAKOVA/PEDF.CUNI.CZ (24.08.2011)
Cílem předmětu je vybavit studenta sbormistrovství specifickými instrumentálními dovednosti potřebnými pro hru sborovým partitur, které jsou odlišné od hry klavírní literatury (např. čtení více notových osnov najednou, oktávová transpozice tenorových partů apod.). Výběr skladeb se řídí stupněm obtížnosti s přihlédnutím k technické vyspělosti studenta od jednodušších ke složitějším, se zřetelem na partitury pro různé typy sborů (dětské a ženské, mužské, smíšené) a různých stylových období. Partitury hrajeme nikoli jako technická cvičení, ale usilujeme o výraz a představu skladby jako celku z hlediska frázování, dynamiky, vytváření gradačního oblouku s dynamickým vrcholem apod. Některé partitury je možné hrát také zpaměti, v transpozici, nebo i z listu.
Literatura
Poslední úprava: SALAKOVA/PEDF.CUNI.CZ (24.08.2011)

BURGHAUSER, J.; EBEN, P. Hra a čtení partitur. Praha : Supraphon, 1960, 2. vyd. 1990.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: SALAKOVA/PEDF.CUNI.CZ (01.08.2016)

- maximálně 3 absence
- připravenost na jednotlivé hodiny

PŘEHRÁVKA K ZÁPOČTU
Student si vybere 35 libovolných skladeb dle níže uvedených kritérií. Na přehrávku přinese seznam skladeb, vyučující si namátkou některé skladby vybere k přehrání.

Kritéria:
13 smíšených sborů
10 ženských (dětských) sborů
5 mužských sborů
5 sborů s doprovodem klavíru
2 instrumentální partitury s altovým klíčem (tří a vícehlasé)

- je-li skladba delší než 2 strany, pak se každé další 2 strany počítají jako další skladba (např. čtyřstránková skladba se tedy počítá za dvě)
- vybrané partitury nemusí být na hranici hratelnosti studenta, ale musí korespondovat s úrovní technických dovedností studenta (mezi jednoduššími skladby se musí objevit i obtížnější)
- skladby se nesmí opakovat z předchozích semestrů

Sylabus
Poslední úprava: SALAKOVA/PEDF.CUNI.CZ (01.08.2016)

Smíšené sbory
Mužské sbory
Ženské (dětské) sbory
Sbory s doprovodem klavíru
Altový klíč

Praktická cvičení:
- zpěv jednotlivých hlasů
- hraní různých kombinací hlasů
- taktování a hraní partitury současně
- cvičení pro nezávislost rukou
- cvičení na redukci hlasů
- cvičení pro odpoutání od notového zápisu

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK