PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Sluchová analýza II - OB2308209
Anglický název: Ear Training II
Zajišťuje: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Stanislav Pecháček, Ph.D.
Prerekvizity : OB2308257
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Cíl předmětu
Poslední úprava: PECHACEK/PEDF.CUNI.CZ (09.09.2011)

Cílem předmětu je v návaznosti na předmět Intonace a sluchová analýza rozvíjet u studentů sbormistrovství jejich sluchově analytické schopnosti a dovednosti.

Literatura
Poslední úprava: PECHACEK/PEDF.CUNI.CZ (09.09.2011)

PECHÁČEK, S. Vokální intonace a sluchová analýza. II. díl. Praha : Pedagogická fakulta v Praze, 2006. ISBN 80-7290-263-6

PECHÁČEK, S. Vokální intonace a sluchová analýza. III. díl. Praha : Pedagogická fakulta v Praze, 2006. ISBN 80-7290-264-4

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PECHACEK/PEDF.CUNI.CZ (09.09.2011)

1. Pravidelná účast v semináři, maximálně povolené jsou tři absence.

2. Úspěšné zvládnutí probírané látky, prověřované průběžnými písemnými diktáty.

3. Úspěšné zvládnutí probrané látky, prověřené v závěru semestru písemným testem.

Sylabus
Poslední úprava: PECHACEK/PEDF.CUNI.CZ (09.09.2011)

1. Míšení tónin.

2. Církevní stupnice a sluchová analýza modální hudby.

3. Exotické stupnice a sluchová analýza modální hudby.

4. Diatonické modulace. Druhy diatonických modulací.

5. Sluchová analýza připravených chromatických tónů.

6. Sluchová analýza volně nastupujících alterovaných stupňů.

7. Zvětšené a zmenšené intervaly.

8. Harmonické kadence s mimotonálními dominantami.

9. Sluchová analýza hudby tonálně uvolněné a atonální.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK