PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Lidová píseň - OB2308201
Anglický název: Folk Song
Zajišťuje: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D.
Je záměnnost pro: OB2308282
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: VEVERKO/PEDF.CUNI.CZ (04.09.2014)
Cílem předmětu je pochopení lidové písně jako nedílné součásti historického vývoje národní hudby v kontextu s vývojem společenským. Hlubším poznáním specifických znaků, druhů a oblastí lidové kultury přispívá ke schopnosti esteticky hodnotně interpretovat lidovou píseň jak v pěveckém projevu, tak v nástrojové stylizaci. Teoretické poznatky jsou doplňovány notovými materiály a nahrávkami folklorního projevu.
Literatura
Poslední úprava: VEVERKO/PEDF.CUNI.CZ (04.09.2014)

BARTOŠ,F., JANÁČEK,L. Národní písně moravské. Praha: ERM, 1995 /1901/. ISBN 80-85913-05-4.

ERBEN,K.J. Prostonárodní české písně a říkadla. Svazek 1-6. Praha: Panton, 1987/ 1864/.

Guberniální sbírka písní a instrumentální hudby z Moravy a Slezska z roku 1819/ Uspořádal Karel Vetterl. Strážnice: Ústav lidové kultury, 1994. 488 s.

FROLEC V. Jízda králů. Praha: TEPS 1980. ISBN: 80-7065-009-5, 174 s.

JANÁČEK,L. O lidové písni a lidové hudbě. Praha: SNKLHU, 1955.

LANDGHAMMEROVÁ J. České lidové kroje. Praha: Práce 1994. ISBN: 80-208-0328-9,150 s.

Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. Biografická část.Praha: Mladá fronta 2007, ISBN: 978-80.204-1711-4, 286 s.

Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. Věcná část A-N,O-Ž. Praha: Mladá fronta 2007. ISBN: 978-80-204-1712-1, 2.díl ISBN 978-80-204-1713-8, 664 s.

MARKL,J. Nejstarší sbírky českých lidových písní. Praha: Supraphon 1987. 682 s.

SUŠIL,F. Moravské národní písně s nápěvy v textu vřaděnými. 5. vydání. Praha: Mladá fronta/ ARGO, 1998, 792 s.Krajský pedagogický ústav, 1990. ISBN 80-900158-0-8.

VALOVÝ,E. Lidová píseň. Brno: 1978.

ZÍBRT Č. Veselé chvíle v životě lidu českého. Praha: Vyšehrad 2006. ISBN: 80-7021-624-7, 640 s.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: VEVERKO/PEDF.CUNI.CZ (04.09.2014)

Požadavky k zápočtu:

1. písemné zpracování tématu Lidové písně a kultura zvoleného regionu (5 - 10 stran) a přednesení v semináři.

Požadavky ke zkoušce:

Ústně dva vylosované okruhy (viz sylabus)

100 lidových písní zpaměti (min. 2 sloky, seznam písní).

Slovníček folklorních pojmů.

Sylabus
Poslední úprava: VEVERKO/PEDF.CUNI.CZ (19.09.2016)

Vymezení folklorních oblastí v České republice.

Druhy lidových písní.

Vokální a instrumentální typ lidové písně. Jazyk a forma lidových písní.

Nejstarší sbírky lidových písní a sběratelé.

Guberniální sběr. Sběratelství lidových písní v 19. a 20. století.

K. J. Erben a jeho sběratelská tvorba.

Fr. Sušil.

L. Janáček.

Písně kramářské a písně zlidovělé.

České a moravské folklorní festivaly.

Lidová píseň jako inspirace tvorby významných skladatelů.

Lidová píseň ve sborové tvorbě mistrů.

Folklor v soudobých proměnách.

Lidové tance v Čechách a na Moravě.

Lidové nástroje a soubory v Čechách a na Moravě.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK