PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Etnická hudba a etnomuzikologie - OB2308179
Anglický název: Ethnic Music and Ethnomusicology
Zajišťuje: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Magdalena Saláková, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Magdalena Saláková, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Magdalena Saláková, Ph.D. (10.02.2021)
Přednáška a cvičení "Etnická hudba a etnomuzikologie" poskytuje přehled a orientaci v tzv. etnické hudbě, tedy v hudebních projevech mimo rámec "západní" artificiální hudby. Zabývá se především hudebním folklórem, hudbou přírodních národů a vysokých mimoevropských kultur. V době prezenční výuka je předmět koncipován jako přátelská setkání při diskusi o mimoevropské hudbě. Kromě představení teoretických základů etnomuzikologie je zaměřena zejména na sluchovou zkušenost. Komentované ukázky reprezentativních vzorků etnické hudby mapují hudební projevy hlavních kultur a etnik planety v kontextu jejich kulturně-antropologických souvislostí a vzájemných vztahů. Důraz je kladen na rozvíjení schopnosti analytického přístupu a porozumění principům hudebního myšlení i mimo rámec evropských hudebních zvyklostí. Studenti jako výstup obdrží řadu materiálů, kterou budou k tomuto tématu moci využít ve své pedagogické praxi.
Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Magdalena Saláková, Ph.D. (10.02.2021)

Distanční výuka bude koncipována takto: 

  • vše "povinné" probíhá asynchronně v prostředí Moodle (online výuka se neváže (!) na konkrétní a jediný čas)
  • v pondělí budou do Moodle přidány odkazy na videopřednášky / ppt prezentace a budou otevřeny ke shlédnutí po dobu celého týdne
  • v prostředí Moodle bude k dispozici seznam on-line odkazů, handout či text z "Handparatatu", týkající se tématu (asynchronní výuka)
  • v případě domluvy mohou probíhat synchronní konzultace přes domluvené kanály
  • pokud nebude možné konat atestaci v prezenční podobě, atestace bude realizována v Moodle + případně osobně on-line kolokviem v domluvených časech a prostředích
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Magdalena Saláková, Ph.D. (01.10.2019)

Doporučená rozšiřující literatura: 

 

JURKOVÁ, Z. a kol.: Kapitoly o mimoevropské hudbě, VUP, 2. vyd., Olomouc 2001

MATOUŠEK, V.: Rytmus a čas v etnické hudbě, Togga, Praha 2003 (158 str., 2 CD s ukázkami)

STONE, R. M. a další: The Garland Encyclopedia of World Music, Online-verze: http://glnd.alexanderstreet.com/ (přístup přes ISIC)

ETHNOMUSICOLOGY FORUM, Journal of the British Forum for Ethnomusicology
www.tandf.co.uk/journals
www.bfe.org.uk
ETHNOMUSICOLOGY, Journal of the Society for Ethnomusicology (SEM)
http://www.indiana.edu/~ethmusic
HOOD, M.: The Ethnomusicologist, New York 1971
KUNST, J.: Ethnomusicology, repr. 1975 Amsterodam
MUSIKGESCHICHTE IN BILDERN, Band I. Musikethnologie (cca 12 dílů)
NETTL, B.: Theory and Method in Ethnomusicology, London 1964
SACHS, C.: The History of Musical Instruments, W.W.Norton & Comp.injc., New York 1968 (1940), ISBN 0 393 02068 1
MYERS, Helen. 1992. Ethnomusicology: An Introduction. NY: W. W. Norton & Co. (fotokopie v knihovně ÚHV FF UK).
NETTL, B. The Study of Ethnomusicology, Thirty-one Issues and Concepts. Urbana and Chicago: University of Illinois Press. 2005

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Magdalena Saláková, Ph.D. (10.02.2021)

Podmínky pro udělení zápočtu: 

1.   v době distanční výuky: samostatné shlédnutí a prostudování zaslaných materiálů  

2.   příprava pracovního listu se zadaným tématem (aktivity využitelné v praxi 2. stupně ZŠ a SŠ)

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Magdalena Saláková, Ph.D. (10.02.2021)

Distanční výuka - viz DESKRIPTORY!

 

V rámci přednášek a seminářů bude postupně věnována pozornost vybraným tématům z níže uvedeného seznamu. Každý semestr obsáhne pouze vybrané geografické lokality, a to ze dvou důvodů: 1) oblasti celé planety není možné v rámci jednoho semestru uspokojivě zvládnout, 2) studenti takto budou mít možnost v případě zájmu v předmětu pokračovat i v dalších semestrech. 

·     Hudba australských Aboriginců a původních obyvatel Oceánie

·     Tradiční hudba subsaharské Afriky (Pygmejové, Shona atd.)

·         Tradiční hudba Tibetu, střední a paleoarktické Asie (šamanismus, khoomij)

·         Hudba indického subkontinentu (rága, tála)

·         Klasická a lidová hudba arabského kulturního okruhu (maqám)

·         Hudba jihovýchodní Asie (gallan atd.)

·         Kultivovaná a lidová hudba kultur Dálného Východu (Čína, Japonsko, Korea)

·         Hudba Ainuů, Inuitů (Eskymáků) a indiánů severní Ameriky

·         Hudba Latinské Ameriky (indiáni Amazonie, And, obyvatelé puebel)

·         Specifika etnické hudby Středomoří, hudba starých civilizací Blízkého východu, Antiky a její relikty v tradiční a lidové hudbě kolem Středozemního moře

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK