Úvod do studia HV - OB2308101
Anglický název: Introduction to Musical Studies
Zajišťuje: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D.
Je korekvizitou pro: OB2308344, OB2308349, OB2308350, OB2308221, OB2308348, OB2308233, OB2308237, OB2308249, OB2308173, OB2308227
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: BELOHLA/PEDF.CUNI.CZ (16.09.2012)
Předmět je zaměřen na nejfrekventovanější hudebně teoretické pojmy, na studium základních charakteristik hudby jako uměleckého druhu, na aktuální situace v hudební pedagogice i v přípravě učitelů hudební výchovy, na systematiku disciplín hudební vědy a na prohloubení orientace ve studiu, na seznámení s hudebněvědnými a hudebněvýchovnými obory. Výuka probíhá částečně formou e-larningu v prostředí Moodle.
Cíl předmětu
Poslední úprava: BELOHLA/PEDF.CUNI.CZ (02.09.2011)

Cíl předmětu spočívá v orientaci studenta v hudebněvýchovných a hudebněvědných disciplínách a v prohloubení přehledu studenta v aktuálním dění v hudebním životě.

Literatura
Poslední úprava: BELOHLA/PEDF.CUNI.CZ (02.09.2011)

FUKAČ, J.; POLEDŇÁK, I. Hudba a její pojmoslovný systém. Praha : Academia, 1981.

KITTNAROVÁ, O. Rozeznělé partitury. Praha : ARSCI, 2002, ISBN 80-86078-20-5.

KOLEKTIV AUTORŮ Hudební věda II., Hudební věda III.(Disciplíny hudební vědy. Hudebně vědecká dokumentace). Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1988.

POLEDŇÁK, I. Úvod do studia hudební vědy. Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. ISBN 80-244-0285-8.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: BELOHLA/PEDF.CUNI.CZ (02.09.2011)

Zkouška:

písemný test na základě obsahu jednotlivých disciplín obsažených v sylabu a na základě vlastních referátů na vybrané téma z kulturního a hudebního života

Sylabus
Poslední úprava: BELOHLA/PEDF.CUNI.CZ (02.09.2011)

1. Základní orientace v hudebněvýchovných a hudebněvědných disciplínách - hudební historiografie, teorie, estetika, psychologie, pedagogika, sociologie, výkonné umění, ikonografie, paleografie, organologie, etnomuzikologie atd.

2. Práce s hudebními prameny. Muzikologická dokumentace. Lexikony a encyklopedie ve vývoji české i světové hudební vědy.

Seminární výuka předpokládá samostatné projekty studentů na vybraná aktuální témata z výše uvedených oblastí ve formě nepřímé výuky.

3.-13. Prezentace vybraných projektů z hudebněvýchovné nebo hudebněkulturní oblasti.