Jazyková cvičení II - OB2307A02
Anglický název: Practical Language II
Zajišťuje: Katedra germanistiky (41-KG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Dr. phil. Elisabeth Martschini, Mag. phil.
PhDr. Ing. Jindra Broukalová, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Učitelství > Němčina
Prerekvizity : OB2307A01
Záměnnost : OB2307002
Je prerekvizitou pro: OB2307A03
Je záměnnost pro: OB2307002
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Ing. Jindra Broukalová, Ph.D. (29.01.2021)
V jazykových cvičeních se na základě běžných textů studentky a studenti zabývají vybranými gramatickými jevy německého jazyka, zároveň jazyková cvičení podporují rozvoj všech čtyř komunikativních dovedností (poslech, mluvení, čtení a psaní). V centru pozornosti je zlepšení vyjadřovacích schopností studentů v oblasti gramatiky a slovní zásoby, cílem je postupné dosažení úrovně B2+. Nad rámec procvičování gramatických jevů určených pro všechny seminární skupiny poskytují jazyková cvičení také možnost věnovat se individuálním potřebám jazykového zdokonalování jednotlivých studentů. Osnova kurzu: konjunktiv 1, nepřímá řeč, infinitivy a infinitivní konstrukce, způsobová slovesa Tématické okruhy/slovní zásoba: mladiství, jídlo/vaření, vyjadřování souhlasu v rozhovoru a odborné diskuzi Distanční výuka probíhá na adrese https://join.skype.com/lR34faIgBE5R
Literatura -
Poslední úprava: Dr. phil. Elisabeth Martschini, Mag. phil. (01.02.2016)

AL], [Doris Dusilová .. et]. Sprechen Sie Deutsch?: učebnice němčiny pro střední a jazykové školy. 1. vyd. Praha: Polyglot, 1999. ISBN 9788086195056. díl 4

 

 

HÖPPNEROVÁ, Věra a Jaroslava KERNEROVÁ. Němčina v hospodářství. 4., přeprac. vyd. Praha: Ekopress, 2008, 313 s. ISBN 978-80-86929-40-8.

HÖPPNEROVÁ, Věra. Deutsch an der Uni: němčina pro vysoké školy. 2., rozš. vyd. Praha: Ekopress, 2009, 326 s. ISBN 978-80-86929-42-2.

Luscher, R. Übungsgrammatik für Anfänger : Deutsch als Fremdsprache. Ismaning: Max Hueber Verlag, 2013. ISBN 9783190074471.

Menzel, F.; Heřmanová-Menzelová, R. Tematická učebnice němčiny. Jihlava: Jazyková škola Jihlava, 2002.

Schumann, R. Mittelstufe Deutsch. Ismaning: Max Hueber Verlag, 2000. ISBN 3-19-007240-X.

 

 


Bei Frau Doktor Martschini werden alle Unterrichtsmaterialien gegen Kopiergeld ausgegeben.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Dr. phil. Elisabeth Martschini, Mag. phil. (31.01.2016)

Aktivní účast, docházka (min. 80%), zkouška

Sylabus - němčina
Poslední úprava: Dr. phil. Elisabeth Martschini, Mag. phil. (30.01.2017)

In der Sprachübung 2 beschäftigen sich die Studierenden mit ausgewählten Grammatikthemen (Konjunktiv I, indirekte Rede, Relativsätze, Infinitiv und Infinitivkonstruktionen) der deutschen Sprache. Im Mittelpunkt steht die Verbesserung der eigenen Ausdrucksfähigkeit in Bezug auf Grammatik und Wortschatz.

Für eine erfolgreiche Teilnahme sind Anwesenheit (max. 2 Fehl(doppel)stunden), aktive Mitarbeit und regelmäßige Hausübungen erforderlich. Die Lehrveranstaltung wird mit einer schriftlichen Prüfung abgeschlossen.

 

Termine:

1.3. Konjunktiv 1 (Einstieg)

8.3. Dekanstag

15.3. Konjunktiv 1 (Fortsetzung)

22.3. Konjunktiv 1 (Abschluss)

29.3. Indirekte Rede (Einstieg)

5.4. Indirekte Rede (Abschluss)

12.4. Modalverben (Einstieg)

19.4. Modalverben (Abschluss), Infinitiv

26.4. Infinitivkonstruktionen (Einstieg)

3.5. Infinitivkonstruktionen (Abschluss)

10.5. Übungsstunde

17.5. Rektorstag