Vybrané kapitoly ze světové literatury II - OB2304108
Anglický název: Highlights of the world literature
Zajišťuje: Katedra české literatury (41-KCL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.
PhDr. Josef Peterka, CSc.
Prerekvizity : OB2304106
Záměnnost : OB2304308
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Lucie Zimová (04.02.2016)
Anotace dle vyucujicich viz sylabus.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Štěpánka Klumparová, Ph.D. (02.02.2018)

Doporučená odborná literatura

 

Macura, V. a kol. Slovník světových literárních děl (1988) - tam další odkazy

Mocná D., Peterka J. a kol.: Encyklopedie literárních žánrů (2004)

Slovníky spisovatelů národních literatur (vycházely v Odeonu a nově v nakl. Libri, obsahují informativní předmluvy)

Doslovy českých vydání

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Štěpánka Klumparová, Ph.D. (02.02.2018)

 

Vybrané kapitoly ze světové literatury 

 

letní semestr 2018 

 

aktualizace únor 2018

 

 Vyučující:  PhDr. Josef Peterka, CSc.

 

 Těžištěm jsou interaktivně pojaté rozpravy o nejvýznamnějších románech 20. století - moderní a postmoderní literatury. Každému dílu bude věnována zhruba jedna dvouhodinovka. Ponechávám na rozhodnutí účastníků semináře, která díla z následujícího širšího repertoáru upřednostní:

 

První polovina 20. st.: Hledání ztraceného času, Zámek, Odysseus, Stepní vlk, Milenec lady Chatterleyové, Pochod Radeckého, Netrpělivost srdce, Muž bez vlastností.

 

 Druhá polovina 20. st. a dál: Doktor Faustus, Na cestě, Doktor Živago, 1984, Sto roků samoty, Stanice Bouřná, Svět podle Garpa, Pražský hřbitov, Keltův sen, Podvolení.

 

Interpretace sleduje spolu s poetikou i obecnější kulturněfilozofický kontext, aktualizuje znalosti z literární teorie, předpokládá vnímavou a přemýšlivou čtenářskou orientaci.
anotace: Miloš Sládek: aktuálně LS 2017/2018

Budu otevírat dva semináře, jeden zaměřený na italskou a španělskou literaturu raného novověku, druhý na středoevropskou literaturu raného novověku a na problematiku tureckého nebezpečí v literárních dílech 16. - 18. století. Klíčovým požadavkem bude aktivní účast na seminářích, forma klasická (každý připraví jeden referát z vybraného konkrétního díla) s formou aktivnější (všichni si během semestru přečteme jedno literární dílo a v druhé polovině semestru o něm budeme v jednom ze seminářů společně přemýšlet).

Seminář I. Italská a španělská literatura období humanismu a baroka

1. Úvod do problematiky

2.-3. Dante, Božská komedie

3. Petrarca

4. Boccaccio

5. Machiavelli

6. Poggio Bracciolini

7. Ariosto

8. Tasso

9. Marino a marinismus

10. -11. Španělský pikareskní román (Lazarillo, Quevedo aj.) 

12. - 13. španělské drama tzv. zlatého období (Lope de Vega, Calderón, Tirso de Molina)

Rozvržení do seminářů je jen rámcové.


Seminář II.

Středoevropská literatura raného novověku a odraz tureckého nebezpečí v literatuře 16. - 18. století

1. Úvod do problematiky.

2.-4. Slovenská literatura raného novověku ve vztahu k folklórním útvarům i k literatuře maďarské.

5. Chorvatsko a Dubrovník. Literární tvorba ve stínu tureckých děl.

6. -7. Polská poezie raného novověku. Kochanowského Treny jako jeden z vrcholů evropské poezie.

8. Hans Sachs

9. -10. Německé knížky lidového čtení

10.-11. Slezské básnické školy

12. Německý pikareskní román

Rozvržení do seminářů je jen rámcové.

Těším se na Vás.

 Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Štěpánka Klumparová, Ph.D. (02.02.2018)

Semináře M. Sládka, podmínky k udělení zápočtu:

1. Aktivní účast na seminářích.

2. Přednesení referátu na vybrané téma (nikoliv přečtení, ale samostatný výklad s ukázkami z díla).

3. Aktivní účast na společné debatě o vybraném díle, které si přečtou všichni členové semináře.

 

Semináže J. Peterky:

Požadavky k zápočtu

 

1) Přečíst v daném semestru alespoň tři probírané romány.

2) Jedna krátká, maximálně desetiminutová prezentace /minisonda zaměřená k zvolenému 

    problému - odevzdává se písemně, stačí v obsažných tezích.

3) Zbývající studenti předloží na základě dvou přečtených románů z našeho výběru porovnání

    čtenářské zkušenosti.

4) Zvládnutí zápočtového testu - maximálně dva pokusy (tj. jeden opravný termín).