Akademické psaní - OB2301019
Anglický název: Academic Writing
Zajišťuje: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Tereza Topolovská, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: OSOZ2A, OSOZ2BB, OSOZ2B, OSOZ2AA
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Tereza Topolovská, Ph.D. (24.10.2019)
Kurz se zaměřuje na rozvoj dovednosti psaní akademických prací, ať už kratšího či delšího rozsahu. Náplň kurzu a jeho požadavky odráží hlavní požadavky kladené na akademické texty - přesnost vyjadřování, formální požadavky, komplexnost témat, strukturu jejich pojednání a zároveň i originalitu.
Cíl předmětu - angličtina
Poslední úprava: PhDr. Tereza Topolovská, Ph.D. (05.05.2019)

•    to introduce students to academic writing in general, developing both receptive (reading and analysing the texts) and productive skills (interpretation and production of original academic texts)
•    to enable students to master complex grammatical structures which allow them to express accurately
•    to enable students to embrace the nature of academic writing in its complexity, including coherent and balanced structuring, adherence to MLA citation norm and different developmental stages of writing process

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Tereza Topolovská, Ph.D. (24.10.2019)

BAILEY, Stephen. Academic writing: a Handbook for International Students. Fourth edition. London: Routledge, 2015. ISBN 978-1-138-77850-4.

 

HAYOT, Eric. The Elements of Academic style: Writing for the Humanities. New York: Columbia University Press, 2014. ISBN 978-0-231-16801-4.

 

HUNTLEY, Helen. Essential Academic Vocabulary: Mastering the Complete Academic Word List. Boston: Houghton Mifflin, c2006. ISBN 978-0-618-44542-4.

 

MCCARTHY, Michael a Felicity O'DELL. Academic Vocabulary in Use: 50 units of Academic Vocabulary Reference and Practice : Self-study and Classroom Use. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. ISBN 978-0-521-68939-7.

 

ROSSEN-KNILL, Deborah F. a Tatyana BAKHMETYEVA. Including Students in Academic Conversations: Principles and Strategies for Teaching Theme-based Writing Courses across the Disciplines. New York: Hampton Press, 2011. ISBN 978-1-61289-015-9.

 

SCHMITT, Diane a Norbert SCHMITT. Focus on Vocabulary: Mastering the Academic Word List. 2. White Plains: Pearson Education, c2011. ISBN 978-0-13-137617-5.

 

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: PhDr. Tereza Topolovská, Ph.D. (25.10.2019)

Module 1:

1. Course Introduction, Academic vocabulary, Gender Neutral writing

2. MLA Style Review

3. Essay Structure + Methods of Development, PPP (Procrastination, Pre-Writing, and Paraphrasing), Proofreading

4. Argumentation, Writing Introductions and Conclusions, Clichéd Writing, Summarising

5. Paraphrasing, Avoiding repetition, Synonyms, Emphasis, Citation

 

Module 2:

1. Gerunds/Infinitives, Prepositions (verbs, phrases, placement)

2. Past tenses – overview, Introduction to the uses of the article

3. Cohesion (Discourse Markers, Linkers, Conjunctions, etc.), Introduction to Punctuation

4. Passive voice, Punctuation in English – relative clauses (defining, non-defining), adverbial clauses, etc.

5. The Use of Articles

6. Word Order – question, statement, indirect question etc., Subject-Verb Agreement

 

4.      An essay.

TOPIC ASSIGNEMENT: Topics will be assigned only after being accepted and selected by the teacher. Students should bring the essay proposal and a short abstract (min. 3 sentences) to the 4th seminar. Unless s/he does so, s/he will be assigned an extra essay. Possible fields of interest include literature, linguistics, cultural studies, etc.

ESSAY FORM: Keep to the traditional formal structure: indent paragraphs, make no spaces in between paragraphs. Use Ariel or Times New Roman type size 12, double-spaced. DO not use contractions or phrasal verbs in your academic essays.

ESSAY SUBMISSION: Essays should be submitted on 12th January at the latest, second submission of corrected versions is due on 30th January. If you miss the deadline, you fail the course. Your essay should be signed. You submit your essay both physically (in the class) + via e-mail). Include your name in the file title. Send your essays to the following address: tereza.topolovska@pedf.cuni.cz

 


Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Tereza Topolovská, Ph.D. (25.10.2019)

- pravidelná docházka na senináře, maximálně 3 neomluvené absence za semestr

- řádné odevzdání eseje - podmínky viz sylabus