Syntax II - OB2301008
Anglický název: Syntax II
Zajišťuje: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: 1/1, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=8026
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Renata Pípalová, CSc.
Prerekvizity : OB2301007
Záměnnost : OPBA2A116A
Je prerekvizitou pro: OSOZ2A, OSOZ2BB, OSOZ2B, OSOZ2AA
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Renata Pípalová, CSc. (20.02.2017)
Syntax II navazuje na základní kurz syntaxe. Soustřeďuje se na složitější syntaktické okruhy (např. polovětné vazby, slovosled, aktuální členění, souvětí podřadné, souřadné a složité, jednotlivé typy vedlejších vět, aj.). Ve vybraných kapitolách se rovněž uplatňuje konfrontační pojetí.
Literatura -
Poslední úprava: doc. PhDr. Renata Pípalová, CSc. (20.02.2017)

DUŠKOVÁ, L. a kol. Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny. 4. vyd. Praha: Academia, 2012. 978-80-200-2211-0.

HUDDLESTON, R., PULLUM, G. K. A Student’s Introduction to English Grammar. 1. vyd. Cambridge: CUP, 2005. ISBN 978-0-521-61288-3.

GREENBAUM, S., QUIRK, R. A Student’s Grammar of the English language. Harlow: Longman, 1990. ISBN 0-582-05971-2.

DUŠKOVÁ, L Syntax současné angličtiny. Sbírka textů a příkladů k syntaktickému rozboru. Praha: Karolinum 2013. ISBN 9788024622699.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. PhDr. Renata Pípalová, CSc. (19.05.2019)

1. Slovosled

2. Aktuální větné členění

3. Polovětné vazby (infinitiv, gerundium, participium)

4. Vedlejší věty (jmenné obsahové, vztažné, příslověčné)

5. Souvětí souřadné a vícečetné

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: MALAM7CF (08.01.2021)

Po zimním semestru 2020/21 bude zkouška probíhat online.

Zkouška proběhne v každém z termínů takto:
- na zkoušku se řádně přihlásíte v SISu (test bude zpřístupněn jen studentům, kteří jsou na daný termín zapsáni)

písemná část zkoušky
- ráno od 9 do 10 hod test v Moodlu https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=8026
- současně v Moodlu označíte časy, kdy se můžete zúčastnit ústní zkoušky

ústní část zkoušky
- vždy jen ti, kdo úspěšně absolvují písemnou část zkoušky
- ústní zkoušky se konají vždy odpoledne v den testu a celý následující den
- pozvánku na zkoušku v Zoomu Vám pošlu po vyhodnocení a kontrole písemné části (dopoledne v den testu)
- v daný čas se sejdeme v Zoomu; upozorňuji, že na zkoušku musíte mít zapnutou kameru
- každý student dostane jednu otázku, na kterou bez přípravy odpoví; otázka může být založena na rozboru příkladu
- ústní část zkoušky trvá 15-20 minut