PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Zabezpečení přenosu dat - OB1319606
Anglický název: Security of data transmission
Zajišťuje: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Mgr. Vladimír Svoboda
Ing. Radek Holý
Prerekvizity : OB1319502
Anotace
Poslední úprava: NOVAKJ/PEDF.CUNI.CZ (05.03.2015)
Obsah předmětu charakterizují následující témata: Přehled technologií pro bezpečný vzdálený přístup - kabelové technologie, DSL (PPPoE, PPPoA). Architektura a konfigurace MPLS. Vytváření sítí VPN MPLS. Bezpečné síte IPSec VPN, tunelování GRE. Zabezpečování zařízení, architektura AAA, ochrana IOS. Nastavení inspekce paketů na firewallu. IDS a IPS zařízení. Konfigurace VPN tunelů pomocí IPsec a GRE. Filtrování a inspekce paketů, IDS a IPS zařízení. Studenti budou moci jednotlivé návrhy řešení odzkoušet v laboratorních podmínkách
Cíl předmětu
Poslední úprava: NOVAKJ/PEDF.CUNI.CZ (05.03.2015)

Cílem předmětu je poskytnout studentům základní přehled o bezpečnosti datových přenosů z hlediska techniky utajování využitím počítačové kryptografie aseznámit je s možnostmi zajištění soukromí komunikace. Předmět se zaměřuje na  matematické základy kryptografie, parametry spojené s veřejným klíčem, různé druhy šifer, šifrování veřejným klíčem, hash-funkce, datovou integritu, identifikaci a autentizaci entity, teorii digitálního podpisu, tvorbu a reálné prostředky PKI infrastruktury, patenty, normy, standard X.509, zákony a doporučení pro ochranu dat.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: NOVAKJ/PEDF.CUNI.CZ (05.03.2015)

Zkouška obsahuje obhajobu seminární práce a dále teoretickou a praktickou část, obsahově adekvátní k rozsahu předmětu.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: NOVAKJ/PEDF.CUNI.CZ (05.03.2015)

Zpracování úkolů z výuky, zpracování testů ve výuce s hodnocením minimálně "dobře", zpracování seminární práce.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK