PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Automatizace a kybernetika - OB1319605
Anglický název: Automation and Cybernetics
Zajišťuje: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 3 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Ing. Jaroslav Novák, Ph.D.
Vyučující: Ing. Jaroslav Novák, Ph.D.
Prerekvizity : OB1319303
Anotace -
Poslední úprava: Ing. Jaroslav Novák, Ph.D. (04.02.2018)
Předmět je obsahově vymezen následujícími tématy: kybernetika (vývoj, obory teoretické a aplikované, technická kybernetika, základní pojmy – informace, systém), teorie systémů (druhy systémů, systém a jeho složky, systémová analýza, řízení, regulace), kybernetika a informatika (souvislosti, automaty, programování, algoritmy), regulační obvody (struktura, vazby, chování systému, chybová veličina, technická řešení), automatizace, automatizované systémy a řízení (vývoj, znázorňování a modelování systémů, technické prostředky, řízení a druhy řízení, ovládání, regulace, vyšší formy řízení – optimální a adaptivní řízení, umělá inteligence), prvky regulačních obvodů (měřicí, řídicí a porovnávací členy, snímače, akční a pomocné členy, programovatelné logické automaty, mikrořadiče), číslicová technika (převodníky, prvky pro řízení a regulaci,), robotika (inteligence a umělá inteligence, robotické sestavy a prvky, robotické stavebnice, biometrie).
Cíl předmětu
Poslední úprava: NOVAKJ/PEDF.CUNI.CZ (10.03.2015)

Cílem předmětu Automatizace a kybernetika je zvládnout problematiku vybraných oblastí a oborů kybernetiky, teorie systémů, základů teorie řízení a automatizace. Studenti si v rámci předmětu osvojí základní vědomosti a dovednosti z dané oblasti.

Literatura
Poslední úprava: Ing. Jaroslav Novák, Ph.D. (04.02.2018)

výukové materiály k předmětu Automatizace a kybernetika v moodle http://moodle.it.pedf.cuni.cz

ANTOŠOVÁ M., DAVÍDEK, V. Číslicová technika. Učebnice. České Budějovice: KOPP, 2009.

BENEŠ, P., LACKO, B., MAIXNER, L., ŠMEJKAL, L. Automatizace a automatizační technika 1 až 4. Praha: BEN, 2009.

BOHÁČEK, J. Metrologie. Praha: Vydavatelství ČVUT FEL, 2011.

DOLEČEK, J. Moderní učebnice elektroniky komplet. Praha: BEN, 2009.

KOLÁŘ, J. Teoretická informatika. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2009.

MAIXNER, L. a kol. Automatizace, automatizační technika. Díl I až IV. Brno: Computer Press 2000 až 2014.

MATOUŠEK, D. Číslicová technika. Praha: BEN - technická literatura, 2002.

NOVÁK, D. Automatizace a kybernetika I. Praha: UK PedF, 2004.

NOVÁK, P. Mobilní roboty - pohony, senzory, řízení. Praha: BEN, 2005.

RIPKA, P., ĎAĎO, S., KREIDL, M., NOVÁK, J. Senzory a převodníky. Praha : Vydavatelství ČVUT FEL, 2011.

WIENER, N. Kybernetika neboli řízení a sdělování v živých organismech a strojích. Praha: ČSAV, 1960.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Ing. Jaroslav Novák, Ph.D. (04.02.2018)

Zkouška obsahuje souhrnný písemný test, obhajobu seminární práce, a při úspěšném absolvování testu a úspěšné obhajobě probíhá dále ústní formou.
Při klasifikaci může být přihlédnuto ke kvalitě všech odevzdaných prací.

Sylabus -
Poslední úprava: Ing. Jaroslav Novák, Ph.D. (04.02.2018)

Kybernetika

·     kybernetika, její vývoj a vymezení

·     obory teoretické a aplikované

·     technická kybernetika

Teorie informace a příklady aplikace do ICT

·     informace, entropie, neuronové sítě, fuzzy množiny

·     automaty

·     algoritmy a programovací techniky

Základy teorie systémů

·     druhy systémů, systém a jeho složky

·     vývoj, znázorňování a modelování systémů

·     systémová analýza

Automatizace, automatizované systémy a řízení

·     technické prostředky automatizace, mechatronika

·     řízení a druhy řízení, ovládání, regulace, vyšší formy řízení

·     optimální a adaptivní řízení, umělá inteligence

Aplikovaná číslicová technika a elektrotechnika

·     převodníky A/D a D/A

·     rozhraní zařízení, vstupy a výstupy, snímače a akční prvky

Technické a programové prvky

·     technická a programová řešení regulačních obvodů, programovatelné logické automaty

Robotika

·     inteligence a umělá inteligence

·     robotické sestavy a prvky, prvky biometrie

·     robotické stavebnice

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Ing. Jaroslav Novák, Ph.D. (04.02.2018)

Požadavky k zápočtu

- Aktivní práce v prezenční části výuky
- Úspěšné splnění všech úloh zadaných ke zpracování v průběhu semestru, odevdání nejpozději do konce prvního týdne zkouškového období semestru
- Zpracování seminární práce - vybraného tématu z tematiky předmětu (upřesnění ve výuce). Odevzdání práce nejpozději tři dny před termínem zkoušky.

Zápočet nebude udělen, jestliže úkoly budou odevzdány po termínu nebo budou zpracovány v nevyhovující kvalitě.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK