PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Multimediální systémy - OB1319506
Anglický název: Multimedia Systems
Zajišťuje: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 5 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Tomáš Jeřábek, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Tomáš Jeřábek, Ph.D.
Prerekvizity : OB1319204, OB1319402
Ve slož. prerekvizitě: OB1319603
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Jeřábek, Ph.D. (06.03.2015)
Posláním předmětu Multimediální systémy je docílit u studentů osvojení si základních pojmů z oblasti multimédií a multimediálních systémů, pochopení obecných principů a způsobu práce s multimediálním materiálem a systémy pro jeho zpracování tak, aby studenti získali předpoklady pro efektivní práci při tvorbě a zpracování multimédií na počítači prostřednictvím příslušného programového i hardwarového vybavení, a to jak v rámci dílčích částí multimediálních systémů i komplexních celků. Předmět je obsahově orientován na problematiku vnímání zvuku a obrazu, analogové a digitální zpracování signálu, záznam, reprodukce, kódování zvuku a obrazu, formáty zvukových a obrazových souborů, kompresi obrazových a zvukových dat, rozpoznávání obrazu, problematiku prostorového zobrazování a parametry příslušného programového vybavení.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK