PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Administrace operačních systémů I. - OB1319401
Anglický název: Administration of Operating Systems I.
Zajišťuje: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OB2319411
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Martin Stejskal
PhDr. Viktor Fuglík, Ph.D.
Prerekvizity : OB1319203
Je prerekvizitou pro: OB1319601
Anotace -
Poslední úprava: BATTIST/PEDF.CUNI.CZ (16.02.2015)
Posláním studijního předmětu je především seznámit studenty se základními principy administrace operačních systémů unixového typu, jejich služeb a základních technických stavebních prvků. Cíl tohoto předmětu tudíž spočívá v navození příslušných teoretických vědomostí a zejména praktických kompetencí potřebných pro běžnou administraci daného typu operačního systému ve školské praxi.
Literatura
Poslední úprava: BATTIST/PEDF.CUNI.CZ (16.02.2015)
  • KAMENÍK, P. Příkazový řádek v Linuxu. Brno : Computer press, 2011.
  • SHAH, S. Administrace systému Linux. Praha :Grada, 2007.
  • TESAŘ, M. Slax - Linux do kapsy. Brno : Computer press, 2006.
  • SOBELL, M.. Linux Praktický průvodce. Brno : Computer Press. 2001.
  • SIEVER, E., ORAM, A. Linux v kostce. Brno : Computer Press, 2000.
  • PETRLÍK, L. Jemný úvod do systému Unix. České Budějovice : KOPP, 1997.
  • http://www.slackbook.org - dokumentace k distribuci Linux Slackware
  • http://www.linux.cz - české stránky věnované OS Linux
  • http://www.linuxdoc.org - Linux Documentation Project
  • http://www.svethardware.cz - recenze, popisy, návody
Sylabus -
Poslední úprava: BATTIST/PEDF.CUNI.CZ (16.02.2015)

OPERAČNÍ SYSTÉM LINUX

 

· Historie a vývoj Linuxu

· Souborový systém, správa souborů, práce se soubory a adresáři

· Základní příkazy, interprety příkazů

 

INSTALACE SYSTÉMU A KONFIGURACE JÁDRA

 

· Jádro operačního systému Linux

· Konfigurace zavaděče jádra - LILO

· Diagnostika a řešení problémů

 

ZÁKLADNÍ KONFIGURACE SYSTÉMU

 

· Konfigurace základních služeb systému

· Konfigurace sítí

· Konfigurace dalších služeb

· Diagnostika a řešení problémů

 

SPRÁVA UŽIVATELSKÝCH ÚČTŮ A ZÁKLADY ADMINISTRACE SYSTÉMU

 

· Systém uživatelů a skupin

· Vytváření a rušení uživatelských účtů a skupin, vlastnosti účtů

· Systémové logy, přístup k nim a jejich interpretace

 

BEZPEČNOST

 

· Hlavní zásady bezpečnosti z pohledu správce systému

· Bezpečné a nebezpečné služby

· Linux jako firewall

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: BATTIST/PEDF.CUNI.CZ (16.02.2015)

· Aktivní účast v seminářích

· Úspěšné absolvování praktických a teoretických úkolů orientovaných na ověření úrovně osvojených dovedností v rozsahu výuky

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK