PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Praktikum z grafického softwaru - design - OB1319308
Anglický název: Graphics Software Practice - Design
Zajišťuje: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OPBI1I132B
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Stanislav Lustig
Prerekvizity : OB1319204
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Stanislav Lustig (24.09.2018)
Posláním předmětu Praktikum z grafického software - design je poskytnout studentům v návaznosti na základní předmět Počítačová grafika možnost prohloubit vědomosti a dovednosti z oblasti počítačové grafiky orientované na specifické technické a programové vybavení a práci s grafickými daty na počítači, a to z pohledu zdůrazňujícího tvůrčí práci s příslušnými technickými a programovými prostředky. Cílem předmětu je osvojení příslušných dalších poznatků a především pak rozvinutí praktických kompetencí studentů pro tvůrčí práci v oblasti počítačové grafiky, včetně hlubšího ovládnutí vybraných programových nástrojů, koncepčních, funkčních a estetických hledisek tvorby aplikací, organizace práce s grafickými daty a možností zpracování těchto dat ve vyšších celcích. Předmět se orientuje na poznání vlastností vybraných grafických editorů, včetně 3D editorů, DTP systémů a dalších tvůrčích prostředí pro práci s grafickými daty, poznání jejich možností z hlediska tvůrčí práce, charakteristik základních tvůrčích pravidel a postupů a jejich ovládnutí v rámci vlastní tvorby grafických aplikací.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Stanislav Lustig (24.09.2018)

DVOŘÁKOVÁ, Z. DTP a předtisková příprava. Brno : Computer Press, 2015.

FOLEY, J., D. Computer graphics - principles and practice. Addison-Wesley Publishing, 2005.

HOROVÁ, I. 3D modelování a vizualizace v AutoCadu. Brno : Computer Press, 2008.

KADAVÝ, D., PÍRKOVÁ, K. CorelDRAW X4. Brno : Computer Press, 2009.

KOLEKTIV. Adobe Illustrator CS3.  Brno : Computer Press, 2015.

KOLEKTIV. Adobe Photoshop CS3. Brno : Computer Press, 2015.

KOLEKTIV. Cinema 4D R10.  Brno : Computer Press, 2008.

NĚMEC, P.. GIMP 2.8 uživatelská příručka pro začínající grafiky.  Brno : Computer Press, 2013.

ROUBAL, P. Kreslení a grafika. Praha : Computer Press, 2010.

TŮMA, T. Počítačová grafika a design. Brno : Computer Press, 2007.

3D grafika jako na dlani. Dostupné z URL: < http://www.3dscena.cz >.

3D software - server o programech Cinema 4D.  Dostupné z URL: < http://www.3dsoftware.cz >.

3D Total - The CD artists home page. Dostupné z URL: < http://www.3dtotal.com >.

Digineff - wbové stránky o digitální fotografii. Dostupné z URL: < http://www.digineff.cz >.

Grafika on-line. Dostupné z URL: < http://www.grafika.cz >.

Pixel - 2D/3D grafika a animace, digitální video a zvuk. Dostupné z URL: < http://www.pixel.cz >.

Server o problematice 3D grafiky a digitálních médií Dostupné z URL: < http://3dgrafika.cz/ >.

Software pro 3D grafiku a animace Maxon CINEMA 4D, VRay, RPC, XFrog. Dostupné z URL: < http://www.cinema4d.cz/ >.

Materiály k výuce předmětu na serveru MOODLE. Dostupné z URL: < http://moodle.pedf.cuni.cz/ >.

Textové materiály, prezentace a grafické soubory distribuované v průběhu semestru.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Stanislav Lustig (24.09.2018)

Požadavky ke klasifikovanému zápočtu

 

•     Zpracování samostatného projektu dle konkrétní specifikace (specifikace zadání nejpozději měsíc po zahájení) a následná prezentace a obhajoba v rámci výuky!

 

•     Jednotlivě vypracované pracovní etudy zaměřené na jednotlivá dílčí témata.

 

•     Odevzdání zápočtové práce i etud dle dispozic vyučujícího, struktura a ostatní náležitosti dle upřesnění (nejdéle měsíc před odevzdáním) v rámci zápočtového týdne.

 

•     Obhajoba projektu musí proběhnout před zápočtovým týdnem. Pro udělení KZ je nutné splnění všech podmínek!

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Stanislav Lustig (24.09.2018)

POKROČILÁ PRÁCE VE VEKTOROVÉM GRAFICKÉM EDITORU

•         Příprava podkladů pro projekty ve 2D vektorovém editoru

•         Aplikace podkladů 2D grafiky pro projekty ve 3D grafice

•         Aplikace podkladů 2D grafiky pro další zpracování (gravírování)

PROGRAMOVÁNÍ 3D APLIKACÍ OPENGL

•         2D objekty, transformace ve 2D, 3D objekty, transformace ve 3D

•         práce se scénou

•         pohyb

•         animace

3D GRAFICKÉ EDITORY

•         Možnosti 3D modelováni,

•         Představení software a klasifikace 3D editorů

•         Modelovací techniky

CINEMA 4D

•         Úvod - orientace v 3D prostoru (otočeni, přiblížení, pohledy, ortogonálni, perspektivní zobrazeni), transformace, grafická primitiva, rendering

•         Základy modelování - boolean, loft, extrude, polygon mesh modeling

•         Textury - materiály, bitmapové textury, tvorba textury, pokročilé materiály

•         Osvětlení - typy světel, barevné filtry, stíny, světelné atributy materiálu

•         Rendering - pokročilé nastaveni renderingu, pluginy, síťový rendering

•         Kamera - typy kamer, pohyb kamery, parametry kamery

•         Animace - klíčové snímky, animace po křivce

•         Pokročilé modelovací metody - částicové systémy, atmosférické efekty

Příprava a realizace tematických projektů pro jednotlivce a skupiny s aplikací jednotlivých metod a postupů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK