PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Algoritmizace a programování B - OB1319206
Anglický název: Algorithms and Programming B
Zajišťuje: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Ing. Jaroslav Novák, Ph.D.
Prerekvizity : {OB1IT13, 1. sem., PV (OB1319105 nebo OB1319106)}, OB1319101
Ve slož. prerekvizitě: OB1319304, OB1319305, OB1319306, OB1319307, OB1319501
Anotace
Poslední úprava: NOVAKJ/PEDF.CUNI.CZ (10.03.2015)
Rámec předmětu je charakterizován jednak souborem relevantních teoretických poznatků souvisejících s vývojem algoritmicky jednoduchých konstrukcí a postupem programování, jednak souborem činností z oblasti praktického programování. Předmět je tudíž zaměřen na teoretické aspekty vývoje aplikací i na praktické dovednosti při vývoji základních programových konstrukcí. Pojetí studijního předmětu přitom vychází z funkcionálního paradigmatu programování a ze systémového pojetí přístupu k řešení reálných programových konstrukcí.
Cíl předmětu
Poslední úprava: NOVAKJ/PEDF.CUNI.CZ (10.03.2015)

Cílem studijního předmětu Algoritmizace a programování B je dosáhnout u studentů osvojení základních poznatků a činností z oblasti algoritmizace a programování včetně ovládnutí tvorby základních algoritmických konstrukcí.

Literatura
Poslední úprava: NOVAKJ/PEDF.CUNI.CZ (10.03.2015)

- HÁLA, T., Pascal pro střední školy. Praha : Computer Press, 1999.
- HÁLA, T., Učebnice Pascalu. Praha : Computer Press, 2002.
- JANČÍK, J., KVOCH, M. Sbírka úloh z jazyka Pascal. České Budějovice : Kopp, 1996.
- KUKAL, J. Myšlením k algoritmům. Praha : Grada, 1998.
- VOCH, M. Programování v TURBO PASCALU 7.0. České Budějovice : Kopp, 1996.
- LIBICHER, I., TOPFER, P. Od problému k algoritmu a programu. Praha : Grada Publishing, 1996.
- MIKULA, P., JUHOVÁ, K., SOUKENKA, J. Turbo Pascal - kompletní průvodce. Praha : Grada, 1993.
- MILDA, M. Jak na to v pascalu. České Budějovice : Kopp, 1996.
- MORKES, D. Základy programování. Praha : Computer Press, 1997.
- MÜLLER, K. Programovací jazyky. Praha : ČVUT, 1999.
- PECINOVSKÝ, R., VIRIUS, M. Učebnice programování - základy algoritmizace. Praha : Grada, 1998.
- PŠENČÍKOVÁ, J. Programování v Pascalu. Kralice na Hané : Computer Media, 2008.
- PUTZ, K. Pascal - učebnice základů programování. Praha : Grada, 2007.
- SATRAPA, P. Pascal pro zelenáče. Praha : Neokortex, 2005.
- TÖPFER, P. Algoritmy a programovací techniky. Praha : Prometheus, 2007.
- VIRIUS, M. Základy algoritmizace. Praha : ČVUT, 2008.
- WROBLEWSKI, S. Algoritmy, Datové struktury a programovací techniky. Brno : ComputerPress, 2004.
- Odkazy získávané v průběhu výuky k daným tématům
- Studijní materiály v síti KITTV a na serveru http://it.pedf.cuni.cz/
- Textové materiály a soubory předávané v průběhu semestru
- http://programujte.com/view.php?cisloclanku=2006082807
- http://home.pf.jcu.cz/~edpo/program/program.html (v knižní podobě: POLÁCH, E. Programování v jazyku Turbo Pascal. České Budějovice : PFJU, 1993.)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK