PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Informační technologie a zpracování dat - OB1319106
Anglický název: IT and Data Processing
Zajišťuje: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/3 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jiří Leipert, Ph.D.
Ve slož. prerekvizitě: OB1319202, OB1319204, OB1319205, OB1319206, OB1319403, OB1319404, OB1319503
Anotace
Poslední úprava: LEIPERT/PEDF.CUNI.CZ (05.03.2015)
Cílem předmětu Informační technologie a zpracování dat je vybavit studenty patřičnými informacemi a dovednostmi pro práci s moderními informačními technologiemi. Těžiště tohoto studijního předmětu spočívá v definování, vybudování a provázání příslušných kompetencí při zpracování elektronických informací v širším souboru základních formátů tak, aby tyto dovednosti byly základní platformou k budování následných informatických konstruktů typu strukturovaných dat, vývoje algoritmů či relačních vztahů. Získané poznatky v oblasti zpracování kancelářských formátů jsou pak platformě nezávislé, opírající se o obecně platné principy a standardy. Základními tematickými celky předmětu Informační technologie a zpracování dat jsou: Hardwarové a softwarové součásti počítačového pracoviště. Funkce a služby operačního systému. Práce v místních a síťových úložištích a službách. Zpracování textových, numerických a grafických dat.
Literatura
Poslední úprava: LEIPERT/PEDF.CUNI.CZ (05.03.2015)

·          DODGE, M., STINSON, C. Mistrovství v Microsoft Excel 2010. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2011.

·          LEIPERT, J. et al. S počítačem do Evropy : ECDL. Brno : Computer Press, 2007.

·          NAVRÁTIL. P. Počítačová grafika a multimédia. Praha : Computer Media, 2007.

·          PECINOVSKÝ, J., PECINOVSKÝ R. Office 2010 podrobný průvodce. Praha : Grada, 2011.

·          SVOBODA, K. OpenOffice.org uživatelská příručka. Brno : Computer Press, 2009.

·          Materiály k výuce předmětu na serveru MOODLE.  Dostupné z URL: <http://moodle.it.pedf.cuni.cz/>.

Sylabus -
Poslední úprava: LEIPERT/PEDF.CUNI.CZ (05.03.2015)

OSOBNÍ POČÍTAČ

 • Informace, informační technologie, elektronické informace
 • Technické a programové vybavení osobních počítačů
 • Hlavní části osobního počítače, paměti počítače, vstupní a výstupní zařízení

 

OVLÁDÁNÍ OSOBNÍHO POČÍTAČE

 • Základní uživatelské dovednosti, spouštění, vypínání a restart počítače, přihlášení do lokální sítě, práce s klávesnicí a myší, rozložení kláves
 • Základy práce v prostředí operačního systému, spouštění, přepínání a ukončování programů, práce s oknny, využití schránky
 • Souborový systém, správa souborů, práce se soubory a adresáři, jméno a extenze, zástupné znaky, základní využití souborových manažerů

 

PRÁCE V LOKÁLNÍCH A VZDÁLENÝCH POČÍTAČOVÝCH SÍTÍCH

 • Orientace ve struktuře a funkcích počítačových sítí LAN a WAN
 • Internet jako informační a komunikační prostor, e-komunikace, IP telefonie, instant messaging
 • WWW, vyhledávání informací a získávání dat, prostředí a funkce moderního web prohlížeče, součinnost s kancelářskými aplikacemi

 

ZPRACOVÁNÍ TEXTOVÝCH, GRAFICKÝCH A ČÍSELNÝCH DAT

 • Elementaristika elektronického textu, řetězec znaků, formátovací znaky, logická stavba dokumentu
 • Tvorba a editace textového dokumentu v prostředí moderního textového editoru, formát znaku, odstavce, stránky, oddílu, dokumentu
 • Práce s šablonou, styly, osnovou, odrážky a číslování, základní vyhledávání a nahrazování, kontrola pravopisu, záhlaví a zápatí, číslování stránek
 • Integrace objektu do textu, vložení symbolu, textového pole, obrázku, tabulky, tvorba vektorové grafiky, zpracování a třídění v seznamu a tabulce
 • Strukturované dokumenty, citační norma, odkazy, obsah dokumentu, rejstřík a seznamy, konverze, export a tisk dokumentu

 

PRÁCE V TABULKOVÉM KALKULÁTORU

 • formát a obsah buňky, práce s listem, sešitem
 • základní techniky práce, úchyt, adresace relativní a absolutní
 • podmíněné formátování, základní typy grafů (výsečový, sloupcový/skládaný, spojnicový, bodový XY)
 • vkládání funkcí, vnořování funkcí, rychlé funkce
 • logické funkce KDYŽ, COUNTIF; ZAOKROUHLIT, RANK
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK