PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Rovnice a nerovnice II - OB1310N004
Anglický název: Equations and inequalities II
Zajišťuje: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (999)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OKB1310N04
Staré označení: ROSO
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.
Třída: Matematika 1. cyklus - povinné
Kategorizace předmětu: Matematika > Algebra
Prerekvizity : OB2310010
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Alice Bílá, Ph.D. (27.01.2019)
Obsahem kurzu je seznámení se s různými typy rovnic, nerovnic a jejich soustav v oboru reálných a komplexních čísel a se způsoby jejich řešení.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Alice Bílá, Ph.D. (27.01.2019)

Cílem předmětu je seznámení se s různými typy rovnic, nerovnic a jejich soustav v oboru reálných a komplexních čísel a se způsoby jejich řešení.

Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Alice Bílá, Ph.D. (17.02.2019)

 

Musil, V.: Funkcionální rovnice

((http://www.talnet.cz/documents/18/4fce42dd-3fe6-4701-aaa3-9ad4ad9e9274, citace:13.2.2017)

Hecht, T.: Metody řešení matematických úloh. Bratislava : SPN 1992.

Hejný, M.: Teória vyučovania matematiky 2. Bratislava : SPN 1989.

Novotná, J. a kol.: Sbírka úloh z matematiky. Praha : SPN 1993.

Novotná, J. - Trch, M.: Algebra a teoretická aritmetika. Sbírak příkladů. 3.část-Základy algebry. Praha : Karolinum1992.

Neuman, F.:Funkcionální rovice. Praha:SNTL 1986.

Odvárko, O.: Metody řešení matematických úloh. Praha : SPN 1990.

Herman, J., Kučera, R., Šimša, J.: Metody řešení matematických úloh I. Brno : MU 1991.

Brožury ŠMM.

Ročenky matematické olympiády.

Příručky a sbírky středoškolské matematiky

 

http://www.realisticky.cz/

Metody výuky -
Poslední úprava: RNDr. Alice Bílá, Ph.D. (27.01.2019)

Seminář.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Alice Bílá, Ph.D. (05.03.2019)

Vzhledem k podpoře v Moodle předpokládám práci s Moodle-kurzem - (ADRESA BUDE V PRIPADE POTÍŽÍ DOLADĚNA): kurz Rovnice_II_2019 (https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=7044) pod Didaktika matematiky pod KMDM.

1) Na posledním  setkání  odprezentované jedna až dvě  zajímavé (ne)rovnice  nebo  soustavy (ne)rovnic (např. trik, či hezké netradiční řešení s vtipem, zajímavé zadání apod.). Mějte připravené dvě, počítejte s tím, že možná budete prezentovat jen jednu v závislosti na čase a dohodě o obsahu semináře.  V případě neúčasti na setkání  odevzdat na papíře tři takové (ne)rovnice či soustavy (ne)rovnic), a to nejpozději do dne posledního setkání.  Po dohodě lze i mailem.  Do Moodle vložit minimálně zadání v pondělí před posledním setkáním, tj. 11.3.2019. Každý si zkontoluje vložené příklady tak, aby se prezentované ukázky neopakovaly.

2) Na posledním setkání odevzdaná seminární práce, ta bude zadána na prvním setkání, možnost ji diskutovat pomocí Moodle.  Zadání v Moodlu, probírání tématu na 2. setkání. Práce po skupinkách o počtu 1 až n (n je počet účastníků), nutno zapojení všech.

3) Úspěšně napsaná písemka

 

Písemka:

- každý student má maximálně 3 pokusy

- povolené pomůcky k písemce:

čistý papír, psací potřeby, tabulka povolených vzorců (vzorce pro práci s logaritmy, součtové vzorce apod., bude posláno mailem či dáno k dispozici na prvním setkání (viz Moodle)

- krátká, maximálně do 45 min, 3 příklady

- z každého příkladu nutno mít půlku (tj. to podstatné a mít to bez závažných nedostatků). Může být vyžadována některá metoda (skupiny metod), srovnání, nebo některá zakázána.

 

 V některých  případech možno diskuse nad písemkou, případně doplňující otázky kladené ústně.

 

 

 

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Alice Bílá, Ph.D. (27.01.2019)

Exponenciální a logaritmické rovnice a nerovnice.
Goniometrické a cyklometrické rovnice a nerovnice.
Funkcionální rovnice.
Zajímavé nezařazené rovnice a nerovnice a jejich soustavy.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK