PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Symetrie v algebře II - OB1310N003
Anglický název: Symmetry in algebra II
Zajišťuje: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (999)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OKB1310N03
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.
Třída: Matematika 1. cyklus - povinné
Prerekvizity : OB2310N009
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc. (28.01.2019)
Povinně volitelný předmět, navazující na kurz Symetrie v algebře a zahrnující tyto oblasti: symetrie a polynomy, symetrie a relace, symetrie a grupy, symetrie a matice, symetrie a grafy.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc. (28.01.2019)

Cílem kurzu je rozšířit a prohloubit znalosti zájemců o algebru na základě zdůraznění souvislostí v algebře i mimo algebru.

Literatura -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc. (28.01.2019)

Informace jsou k dispozici v různém rozsahu v řadě publikací, např.
Adámek, J.: Matematické struktury a kategorie. Praha: SNTL 1982.
Blažek, J. a kol.: ATA I, II. Praha, SPN 1983, 1985.
Boltjanskij, V.G. - Vilenkin, N.Ja.: Symmetrija v algebre. Moskva, Nauka 1967. 
Fried, E.: O algebrze abstrakcyjnej. Varšava, WPN 1978.
Katriňák, T. a kol.: ATA I. Bratislava ? Praha, ALFA ? SNTL 1984.
Kopka, J.: Svazy a Booleovy algebry. Ústí n.L., UJEP 1991. 
Kořínek, V.: Základy algebry. Praha, NČSAV 1956.
Birkhoff, G. ? Mac Lane, S.: Algebra. Bratislava, Alfa 1974 
Nešetřil, J.: Teorie grafů. Praha, SNTL.
Novotná, J. - Trch, M.: ATA, sbírka příkladů, 2. část Polynomická algebra. Praha, SPN 1990.
Pondělíček, B.: Algebraické struktury s binárními operacemi. MS SNTL 10. Praha, SNTL 1977.
Rieger, L.: O grupách. Praha, MF 1974.
Svatokrížny, P. a kol.: Aritmetika a algebra pre pedagogické fakulty, II. Algebra. Bratislava, SPN 1978.
Šalát a kol.: Algebra a teooretická aritmetika 2. Bratislava, Alfa 1986. 
Šrejder, J.A.: Binární relace. Praha, SNTL 1978.

Metody výuky -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc. (28.01.2019)

Seminář

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc. (28.01.2019)

Ekvivalence

  • Direktní součet relací

  • Ekvivalence v R

Booleovy algebry a Booleovy okruhy

  • Vzájemný vztah, vytvoření okruhu z algebry a vice versa

  • Příklad

Reciproké rovnice

Symetrické polynomy

  • Součin elementárních symetrických polynomů

  • Hlavní věta o symetrických polynomech

  • Využití

Ornamenty

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc. (28.01.2019)

Vypracování zadaných seminárních prací

Zápočtový test; pro test jsou možné dva opravné pokusy

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK