PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Středoškolská matematika čtená podruhé - OB1310N001
Anglický název: Compendium of secondary school mathematics
Zajišťuje: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:0/5 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OKBM1M104A
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.
Záměnnost : {Záměnná OB1310N001}
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Fabián (10.09.2019)
Práce v semináři předpokládá znalosti v rozsahu matematiky střední školy, tyto znalosti budou ve vybraných tématech dále systematicky prohlubovány a upevňovány.
Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Alice Bílá, Ph.D. (09.05.2017)

 základní:

Charvát, J., Zhouf, J., Boček, L.: Matematika pro gymnázia. Rovnice a nerovnice. Praha:Prometheus 2009

Odvárko, O.: Matematika pro gymnázia. Funkce. Praha:Prometheus 2009

Odvárko, O.: Matematika pro gymnázia. Goniometrie. Praha:Prometheus 2009

Pomykalová, E.: Matematika pro gymnázia. Planimetrie. Praha:Prometheus 2009

Pomykalová, E.: Matematika pro gymnázia. Stereometrie. Praha:Prometheus 2009

Calda, E.: Matematika pro gymnázia. Komplexní čísla. Praha:Prometheus 2009

Kočandrle, M., Boček, L.: Matematika pro gymnázia. Analytická geometrie. Praha:Prometheus 2009

Calda, E., Dupač, V.: Matematika pro gymnázia.Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika. Praha:Prometheus 2009

Odvárko, O.: Matematika pro gymnázia. Posloupnosti a řady. Praha:Prometheus 2009

 

rozšiřujíci:

Další středoškolské učebnice a sbírky úloh z matematiky.

Petáková, J.: Matematika - příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na vysoké školy. Praha: Prometheus. 2007

www.realisticky.cz

Metody výuky -
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Fabián (10.09.2019)

Výuka bude vedena formou seminářů.

Hlavní výukovou metodou je individuální řešení úloh (odstupňované obtížnosti) a zkoumání jednoduchých problémových situací, diskuze a obhajoba vlastního řešení.

Sylabus -
Poslední úprava: STEHLIKO (20.09.2018)
1. Rovnice a nerovnice 2. Funkce 3. Goniometrie 4. Planimetrie 5. Stereometrie 6. Komplexní čísla 7. Analytická geometrie 8. Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika 9. Posloupnosti a řady
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Fabián (10.09.2019)

 

Zápočet je možné získat jednou ze dvou níže uvedených možností:

1. Úspěšné vypracování úvodního testu. Student musí prokázat znalost 9
témat uvedených v Sylabu, což znamená, že z každého příkladu získá alespoň
dva body z pěti možných a zároveň dosáhne alespoň 30 bodů ze 45 možných. U
testu nejsou povoleny tabulky, výpisky, časový limit na vypracování testu 
je 90 minut. Bodová stupnice: 45--40 bodů výborně, 39--35 bodů velmi dobře,
34--30 bodů dobře. 2. Odevzdání kvalitní seminární práce a úspěšné vypracování zápočtového testu: a) Student odevzdá v průběhu semestru seminární práci ze všech 9 uvedených témat podle pokynů vyučujícího. Seminární práci je třeba odevzdat na papírech formátu A4 (rukopis nebo tištěná podoba) nejpozději dne 10.1.2020. Případné opravy je třeba provést podle pokynů vyučujícího. b) Úspěšné vypracování zápočtového testu poslední týden semestru nebo ve zkouškovém období. Student musí prokázat znalost 9 témat uvedených v Sylabu, což znamená, že z každého příkladu získá alespoň dva body z pěti možných a dosáhne alespoň 30 bodů ze 45 možných. U testu nejsou povoleny tabulky, výpisky, časový limit na vypracování testu je 120 minut. Bodová
stupnice: 45--40 bodů výborně, 39--35 bodů velmi dobře, 34--30 bodů dobře.
Na splnění zápočtového testu má student maximálně tři pokusy.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK