PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Proseminář z matematické analýzy - OB1310509
Anglický název: Seminar on Calculus
Zajišťuje: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Pro jakou fakultu: MFF
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Derek Pilous, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Matematika > Matematika, Algebra, Diferenciální rovnice, teorie potenciálu, Didaktika matematiky, Diskrétní matematika, Matematická ekonomie a ekonometrie, Předměty širšího základu, Finanční a pojistná matematika, Funkční analýza, Geometrie, Předměty obecného základu, , Reálná a komplexní analýza, Matematika, Matematické modelování ve fyzice, Numerická analýza, Optimalizace, Pravděpodobnost a statistika, Topologie a kategorie
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (12.03.2010)
Předmět slouží jako příprava k bloku Matematická analýza. Opakuje, případně rozšiřuje, relevantní části středoškolské matematiky.
Sylabus -
Poslední úprava: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (12.03.2010)
  • Základy logiky - výrokový a predikátový počet
  • Základy teorie množin - množiny, operace, relace, zobrazení, číselné obory
  • Základy teorie reálných funkcí - funkce a jejich vlastnosti, elementární funkce, Bolzanova věta, nerovnice, definiční obory, inverzní funkce

Požadavky k zápočtu: test.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK