PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Aplikace algebry - OB1310506
Anglický název: Applied Algebra
Zajišťuje: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (999)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OKB1310506
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.
Třída: Matematika 1. cyklus - povinné
Kategorizace předmětu: Matematika > Matematika, Algebra, Diferenciální rovnice, teorie potenciálu, Didaktika matematiky, Diskrétní matematika, Matematická ekonomie a ekonometrie, Předměty širšího základu, Finanční a pojistná matematika, Funkční analýza, Geometrie, Předměty obecného základu, , Reálná a komplexní analýza, Matematika, Matematické modelování ve fyzice, Numerická analýza, Optimalizace, Pravděpodobnost a statistika, Topologie a kategorie
Prerekvizity : OB2310N009
Záměnnost : OB2310259
Je záměnnost pro: OB2310259
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: NOVOTNAJ/PEDF.CUNI.CZ (27.09.2013)
Kurz je součástí bloku povinně volitelných předmětů z oblasti algebry. Rozvíjí znalosti a dovednosti studentů získané v povinných kurzech.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: NOVOTNAJ/PEDF.CUNI.CZ (27.09.2013)

Cílem předmětu je seznámit studenty s využitím algebraických znalostí a dovedností jako nástroje při řešení úloh v
disciplínách, které nejsou "čistě" matematické.

Literatura -
Poslední úprava: NOVOTNAJ/PEDF.CUNI.CZ (27.09.2013)

Informace jsou k dispozici v různém rozsahu v řadě publikací, např. 

Adámek, J.: Kódování. Praha, SNTL, 1989.
Angot, A.: Užitá matematika pro inženýry. Praha, SNTL, 1974.
Čížek, K. - Doležal, V. - Fiedler, M.: Kombinatorická analýza v praxi. Praha: SNTL, 1967.
Novotná, J. - Bílá, A. - Fritzová, H.: Dohoní gepard klokana? Sbírka úloh. Edice Pomocné knihy pro žáky. Praha: Prometheus,1997.
Görkeová, L. a kol.: Zajímavá matematika. Praha: Albatros 1983. 
Laroche, F.: Promenades mathématiques. Historie, fondements, applications. IREM, Ellipses 2003. 
Maňas, M.: Teorie her a optimální rozhodování. Praha, SNTL 1974.
Nečas, J.: Grafy a jejich použití. Praha, SNTL, 1978.
Perelman, J.I.: Zajímavá algebra. Praha: SNTL, 1985.
Poole, D.: Linear Algebra. A Modern Introduction. Pacific Grove: Brooks/Cole, 2003.
Schmidtmayer, J.: Maticový počet a jeho použití v technice. Praha: SNTL 1974.
Schwartz, L.: Matematické metody ve fyzice. Praha, SNTL, 1972.

Metody výuky -
Poslední úprava: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (12.03.2010)

Seminář

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc. (23.09.2017)

Podmínkou získání zápočtu je vypracování seminární práce (zpracování dvou témat vybraných studentem po dohodě s vyučujícím) a kritické zhodnocení jedné aktivity zpracované studentem z kurzu

Sylabus -
Poslední úprava: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (12.03.2010)

Kurz je zaměřen na aplikace v technice, fyzice, chemii, biologii, ekologii, zeměpisu, ekonomii a obchodu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK