PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Algoritmy B - OB1310209
Anglický název: Algorithms B
Zajišťuje: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (999)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://class.pedf.cuni.cz/jancarik/DesktopDefault.aspx?portalsekce=2&tabid=21&tabindex=0
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.
Třída: Matematika 1. cyklus - povinné
Kategorizace předmětu: Matematika > Matematika, Algebra, Diferenciální rovnice, teorie potenciálu, Didaktika matematiky, Diskrétní matematika, Matematická ekonomie a ekonometrie, Předměty širšího základu, Finanční a pojistná matematika, Funkční analýza, Geometrie, Předměty obecného základu, , Reálná a komplexní analýza, Matematika, Matematické modelování ve fyzice, Numerická analýza, Optimalizace, Pravděpodobnost a statistika, Topologie a kategorie
Prerekvizity : OB2310002
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (12.03.2010)
Úvod do teorie algoritmů a seznámení se základními algoritmy používanými pro práci s čísly, maticemi a polynomy.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (12.03.2010)

Seznámit posluchače se základními pojmy složitosti a se základními algoritmy používanými pro práci s čísly, maticemi a polynomy.

Literatura -
Poslední úprava: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (12.03.2010)

Wirth, N. Algoritmy a štruktúry údajov, Bratislava: Alfa, 1988

Novotná, J., Trch, M. Algebra a teoretická aritmetika, sbírka příkladů, část 2, Polynomická algebra, Praha: Karolinum, 2000

Chytil, M. Automaty a gramatiky, Praha: SNTL, 1984

On-line: http://homen.vsb.cz/~kol70/algoritmy/

Metody výuky -
Poslední úprava: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (12.03.2010)

Seminář.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (12.03.2010)

Podmínkou získání zápočtu je vykonání obecně prospěšné činnosti typu - referát, zpracování tématu ...

O známce rozhodnout písemky z probíraných témat.

Sylabus -
Poslední úprava: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (12.03.2010)

Obsah předmětu:

Základní modely pro určování složitosti

Časová a prostorová složitost

Základní algoritmy pro počítání s čísly

Základní algoritmy pro počítání s polynomy

Základní algoritmy pro počítání s maticemi

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK