PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Lineární algebra II - OB1310101
Anglický název: Linear algebra II
Zajišťuje: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (200)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OKBM1M132A
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.
doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.
Třída: Matematika 1. cyklus - povinné
Kategorizace předmětu: Matematika > Matematika
Prerekvizity : OB2310N009
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: NOVOTNAJ/PEDF.CUNI.CZ (22.09.2015)
Kurz navazující na kurz Lineární algebra zaměřený na Eukleidovské vektorové prostory, bilineární a kvadratické formy, normované a metrické prostory, vlastní čísla a vlastní vektory. Získané znalosti a dovednosti patří k partiím potřebným pro další kurzy z matematiky.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: NOVOTNAJ/PEDF.CUNI.CZ (22.09.2015)

Předmět, jehož cílem je seznámit posluchače s těmi partiemi lineární algebry, které rozšiřují základní kurz lineární algebry a jsou aparátem pro další matematické disciplíny zařazené do učitelského vzdělání.

Literatura -
Poslední úprava: NOVOTNAJ/PEDF.CUNI.CZ (27.09.2013)

BLAŽEK, J. a kol.: Algebra a teoretická aritmetika 1. Praha: SPN, 1983.
KATRIŇÁK, T. a kol.: Algebra a teoretická aritmetika 1. Bratislava, Praha: ALFA, SNTL, 1985.
NOVOTNÁ, J. & TRCH, M.: Algebra a teoretická aritmetika, Sbírka příkladů část 1, Lineární algebra. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2005. Praha: Karolinum, 1995.
DEMLOVÁ, M. & NAGY, J.: Algebra. Praha: SNTL, 1985.
NICHOLSON, W.K. Linear algebra with applications. Boston: PWS Publishing Company, 1990.

Metody výuky -
Poslední úprava: NOVOTNAJ/PEDF.CUNI.CZ (27.09.2013)

Přednáška & cvičení, v některých případech podložená e-learningovými materiály.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc. (09.09.2017)

Požadavky k zápočtu:
Úspěšné vypracování testu + splnění individuálních požadavků cvičícího (vypracování zadaných seminárních prací). Pro test jsou možné dva opravné pokusy.

Požadavky ke zkoušce:
Zvládnutí teoretické části a početních dovedností dle určeného rozsahu.

Sylabus -
Poslední úprava: NOVOTNAJ/PEDF.CUNI.CZ (22.09.2015)

Eukleidovské vektorové prostory

Bilineární a kvadratické formy

Normované a metrické prostory

Vlastní čísla a vlastní vektory

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK