Komplexní čísla - OB1310011
Anglický název: Complex numbers
Zajišťuje: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (999)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OPBM1M111A
Vysvětlení: Rok1
Staré označení: EG
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Petr Dvořák, Ph.D.
Třída: Matematika 1. cyklus - povinné
Kategorizace předmětu: Matematika > Matematika
Záměnnost : OB2310002
Je prerekvizitou pro: OB2310254, OB1310103
Je záměnnost pro: OKB2310002
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (04.06.2010)
Komplexní čísla, operace s k.č., souvislost operací s geometrickými zobrazeními v rovině. Odmocniny z k.č., mnohoúhelníky. Aplikace. Zbytkové třídy, Fermatova a Eulerova věta.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (04.06.2010)

Seznámení s geometrickou aplikací komplexních čísel, mnohostěny a jejich základními vlastnostmi

Literatura -
Poslední úprava: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (04.06.2010)

§ Hruša,K., Kraemer,E., Sedláček,J.,Vyšín,J.,Zelinka,R. Přehled elementární matematiky. Praha: SNTL, 1994.

§ Ráb,M. Komplexní čísla v elementární matematice.Brno: Vydavatelství MU, 1996. ISBN 80-210-1475-X.

§ Vyšín, J. Vybrané stati z elementární geometrie. Praha: SPN, 1972 (skripta).

§ Vyšín, J. Lineární komplexní funkce. Praha: SNTL,1958.

Metody výuky -
Poslední úprava: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (04.06.2010)

seminář

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: STEHLIKO (20.05.2019)

Docházka, seminární práce, test.

Sylabus -
Poslední úprava: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (04.06.2010)
  • Opakování a prohloubení poznatků o komplexních číslech a jejich zobrazení v rovině.
  • Fylogeneze pojmu komplexní číslo.
  • Transformační rovnice mezi ortonormálními souřadnicemi v rovině a komplexní souřadnicí bodu v rovině.
  • Vzdálenost dvou bodů měřených komplexními souřadnicemi.
  • Analytické vyjádření přímky a kružnice v komplexních souřadnicích.
  • Kongruence
  • Opakování a prohloubení učiva o zbytkových třídách.
  • Fermatova a Eulerova věta.