PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Grafický design II - O09321085
Anglický název: Graphis design II
Zajišťuje: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2009 do 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (40)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Staré označení: GRDE
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Martin Raudenský, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Umění > Aplikovaná umění
Prerekvizity : O09321084
Anotace -
Cíl výuky: Zachytit proměny současné vizuální kultury a pokusit se promyslet, jak aplikovat tyto podněty ve výuce. Obsah Klíčová slova: Vizuální komunikace, ilustrace, animace, móda, pop kultura.
Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (13.09.2007)
Cíl předmětu -

Prozkoumat možnosti užité grafiky v souvislostech aktuální výtvarné výchovy.

Poslední úprava: SPIRK/PEDF.CUNI.CZ (11.09.2009)
Literatura
Základní studijní literatura:

Blažej, B. Grafická úprava tiskovin, Praha, SNTL 1989

Bohatcová, M. a kol.: Česká kniha v proměnách staletí, Praha, Panorama 1990

Dusong, J.L., Siegwartová, F. Od olova k počítačům. Praha, Svojtka a Vašut, 1997

Hlavsa, O. Wick, K.: Typografia I. - III., Praha 1976,81,86

Stehlíková, B. Současná ilustrace dětské knihy. Praha, Odeon 1979.

Štorm, F.,: Eseje o typografii, Praha, Revolver Revue 2008, ISBN: 978-80-87037-15-7

Časopisy a weby: Baoplán Blok, Deleatur, GRAPHIS /www.graphis.com/, www.stormtype.com

Font, Novum, Pixel, Typo, Živel, Baseline, Emigre, quiresiste.com

Poslední úprava: SPIRK/PEDF.CUNI.CZ (10.09.2009)
Metody výuky -

Semináře a přednášky

Poslední úprava: SPIRK/PEDF.CUNI.CZ (11.09.2009)
Požadavky ke zkoušce -

Požadavky k zápočtu: Adekvátní úroveň seminárních prací, semestrální práce, soubor studií a skic + originální makety (1:1).

Poslední úprava: SPIRK/PEDF.CUNI.CZ (11.09.2009)
Sylabus -

Teorie: Transformace reality do jednoduché formy obrazu. Vizuální experiment.

Praxe: Semináře v počítačové pracovně, práce s obrazem a počítačová typografie.

1. Animovaná knížka (flipbook)

2. Kolekce motivů vhodných pro potisk trička

Poslední úprava: SPIRK/PEDF.CUNI.CZ (11.09.2009)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK