PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Grafický design I - O09321084
Anglický název: Graphic Design I
Zajišťuje: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2009 do 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/2, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 39 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (40)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Staré označení: GRDE
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. ak. mal. Ivan Špirk
Kategorizace předmětu: Umění > Aplikovaná umění
Prerekvizity : O09321060
Je prerekvizitou pro: O09321085
Anotace -
Semináře tvorby grafického designu. Plakát jako výtvarný a kulturní fenomén, jeho proměny v závislosti na čase.
Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (11.02.2009)
Cíl předmětu -

Cíl předmětu:

Prozkoumat a nalézt možnosti práce s plakátem ve škole. Kulturní, politický, sociální a reklamní plakát dnes.

Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (11.02.2009)
Literatura -

Štorm, František: Eseje o typografii. Revolver Revue. Praha 2008, ISBN: 978-80-87037-15-7

Kolektiv autorů: Kulturní tradice dálného východu, Odeon, 1980

Enric, Jardí : Twenty-Two Tips on Typography. Actar 2008, ISBN: 9788496540927

Timothy, Samara: Grafický design. Slovart 2008, ISBN: 978-80-7391-030-3

Pachmanová, Martina: Design: Aktualita, nebo věčnost. VŠ UMPRUM. Praha 2005, ISBN: 80-86863-05-0

McLuhan, M.: Člověk, média a elektronická kultura. Brno. Jota, 2001. ISBN 80-7217-128-3.

Adobe Creative Team. Adobe InDesign CS - Oficiální výukový kurz. Praha SoftPress, 2005

Katalogy a sborníky symposií Bienále Brno (2000-2008)

Časopisy: Graphis, Emigre, Typo, Deleatour, Font (poslední ročníky)

Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (11.02.2009)
Metody výuky -

přednáška/seminář

Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (11.02.2009)
Požadavky ke zkoušce -

Zápočet. Adekvátní úroveň seminárních úkolů. Autorský plakát - formát A1. Soubor kvalitních studií a skic. Úvaha na téma možností uplatnění plakátové tvorby ve škole (2 normostrany).

Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (11.02.2009)
Sylabus -

Kulturní centra, tradice a současnost. Současný plakát ve světě. Plakát a dnešní typografie. Plakátová tvorba jako součást koordinovaného vizuálního stylu.

Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (11.02.2009)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK