PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Technická media ve výtvarné výchově IV - O09321083
Anglický název: ICT in Art Education IV
Zajišťuje: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2010 do 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/3, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (40)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Staré označení: TMVV
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Martin Raudenský, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Umění > Umění a masmédia
Prerekvizity : O09321082
Anotace -
Úvod do video a multimediální tvorby. Introduction to video and multimedia art.
Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (30.01.2008)
Literatura

ECO, U. Skeptikové a těšitelé. Praha : Svoboda, 1995. ISBN 80-205-0472-9.

MCLUHAN, M. Člověk, média a elektronická kultura. Brno : Jota, 2001. ISBN 80-7217-128-3.

KOMRSKA, T. Využití počítače při vyučování. Praha : Portál, 1998. ISBN 80-7178-272-6.

Časopisy: Baoplán Blok, Deleatur, Graphis (poslední ročníky 94 - 05) knihovna Kvv

Font, Pixel, Typo, Živel, Baseline, Emigre

Poslední úprava: Bakaiová Dagmar (15.02.2006)
Sylabus

Cíl výuky: Úvod do video a multimediální tvorby.

Obsah
Klíčová slova: Digitální obraz, videofilm, střih.

Teorie: Multimédia a video ve škole. Adobe Premiere, Macromedia Flash MX.

Praxe: Na jednoduchých zadáních budou ozřejměny obecnější problémy

a zákonitosti dané problematiky

Multimediální obsah pro web, tvorba videa

Požadavky k zápočtu: Adekvátní úroveň zadaných seminárních prací, základní orientace v oboru.

Základní studijní literatura:
ADOBE CREATIVE TEAM. Adobe Premiere - Oficiální výukový kurz. Praha: SoftPress, 2004.

Rey, Chrissy.: Flash MX - oficiální výukový kurz. SOFTPRESS, Praha 2003

Časopisy: Baoplán Blok, Deleatur, Graphis (poslední ročníky 94 - 05) knihovna Kvv

Font, Novum, Pixel, Typo, Živel, Baseline, Emigre

Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (29.01.2008)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK