PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Technická media ve výtvarné výchově II - O09321081
Anglický název: ICT in Art Education II
Zajišťuje: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2009 do 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/3, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (40)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Staré označení: TMVV
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Martin Raudenský, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Umění > Umění a masmédia
Prerekvizity : O09321080
Je prerekvizitou pro: O09321082
Anotace -
Práce s PC s ohledem na oblast grafického designu a ilustrace. Tvorba podoby školního časopisu.
Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (29.01.2009)
Cíl předmětu -

Základy počítačová typografie.

Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (29.01.2009)
Literatura -

Adobe Creative Team. Adobe InDesign CS - Oficiální výukový kurz. Praha: SoftPress, 2005.

Blažej, B.: Grafická úprava tiskovin, SNTL, 1989

Hochuli, J.:Detail in Typography. London: Hyphen Press, 2008.

Kočička, P., Blažek, F.: Praktická typografie. Computer Press, Brno 2002.

Losowsky, A. We love magazines. Luxemburg: Editions Mike Koedinger SA, 2007

Katalogy a sborníky symposií Bienále Brno

Časopisy: Baoplán Blok, Deleatur, Graphis (poslední ročníky 94 - 05) knihovna Kvv

Font, Novum, Pixel, Typo, Živel, Baseline, Emigre

Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (29.01.2009)
Metody výuky -

přednáška/seminář

Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (29.01.2009)
Požadavky ke zkoušce -
Požadavky k zápočtu: Aktivní účast na seminářích. Povinná účast na korekturách. Adekvátní úroveň seminárních prací.

Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (29.01.2009)
Sylabus -

Sylabus: Školní časopis, práce s textem a obrazem.

Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (29.01.2009)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK