PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Technická media ve výtvarné výchově I - O09321080
Anglický název: ICT in Art Education I
Zajišťuje: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2008 do 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/3, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (40)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Staré označení: TMVV
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Martin Raudenský, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Umění > Umění a masmédia
Je prerekvizitou pro: O09321081
Anotace -
Anotace: Úvod do předmětu. Kurz je zaměřen na tvorbu prostřednictví multimediálních prostředků a technik. Práce s PC s ohledem na obast grafického designu a ilustrace.
Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (30.09.2008)
Cíl předmětu -

Cíl výuky: Základní orientace v práci s počítačovými programy určených pro editaci obrazu a typografii.

Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (30.09.2008)
Literatura -

ADOBE CREATIVE TEAM. Adobe Photoshop 6 - Oficiální výukový kurz. Praha: SoftPress, 2001.

GREY, T. Adobe Photoshop CS2 v praxi. Praha: Grada Publishing, 2006.

KÜNNE, Ch. Adobe Photoshop: Vrstvy. Brno: Computer Press, 2007.

Vlach M.: Adobe Photoshop 6 Uživatelská příručka. Computer Press, Brno 2001

ADOBE CREATIVE TEAM. Adobe Illustrator 10 - Oficiální výukový kurz. Praha: SoftPress, 2003.

Časopisy: Baoplán Blok, Deleatur, Graphis (poslední ročníky 94 - 05) knihovna Kvv

Font, Novum, Pixel, Typo, Živel, Baseline, Emigre

Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (30.09.2008)
Metody výuky -

přednáška/seminář

Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (30.09.2008)
Požadavky ke zkoušce -
Požadavky k zápočtu: Aktivní účast na seminářích. Povinná účast na korekturách. Adekvátní úroveň seminárních prací.

Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (30.09.2008)
Sylabus -

Sylabus: Úvod do problematiky digitalizace obrazu.

Klíčová slova: digitální obraz, bitmapová grafika, vektorová grafika

Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (30.09.2008)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK