PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Textilní tvorba II - O09321059
Anglický název: Textiles II
Zajišťuje: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2008 do 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (40)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Staré označení: TETV
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: MgA. Lucie Havlásek Tatarová, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Umění > Aplikovaná umění
Prerekvizity : O09321042
Je prerekvizitou pro: O09321088
Anotace
Cíl výuky: Doplnit a rozšířit dosavadní technické, technologické, výtvarné a užitkové zkušenosti práce s textilními materiály.Individuálně hledat inspirační zdroje a užití tradičních i kombinovaných technik a materiálů. Obsah Klíčová slova: Pozitivní vzorování barvou,sítotisk-serigrafie,šablona, maska, rastr, tisk přímý, negativní vzorování, batika, modrotisk, raport
Poslední úprava: Bakaiová Dagmar (11.09.2006)
Literatura

Mikeš,J.:Filmový tisk v textilním průmyslu

Roup,R. Weigl,B.: Potiskování textilií, Praha 1965SNTL

Vydra,J.:Co je lidový modrotisk, in Tvořivost českého lidu v tradiční umělecké tvorbě (sborník statí)Orbis Praha 1953

Holečková,K.: Batika a batikování, Merkur Praha 1971

Fiell,Ch&P.:Design of the 20th Century, Taschen Koln 1999, ISBN 3-8228-5873-0

Pelcl,J.: Český design 1995 - 2000, Prostor 2001, ISBN 80-902736-6-1

Marková,G.:Pletení košíků, Computer Press Brno 2004, ISBN 80-251-0204-1

Mikušová Miluše: Prostorová a užitá tvorba 1, skripta UK, Praha 1990

Adlerová Alena: České užité umění 1918- 38, Odeon Praha, 1983

Horsham Michael: Styly 20. a 30. let,Svojtka Vašut, 1997

Powelová Polly: Styly 50. a 60. let, Svojtka a Vašut, 1997

Časopisy: Domov, Design trend, De sign um, Umění a řemesla

Poslední úprava: Bakaiová Dagmar (11.09.2006)
Sylabus

Teorie: Historie zdobení plošného textilu (oděvního, bytového).Základní informace o vlastnostech textilií z rostliných, živočišných a umělých materiálů, používaných barvách a technikách jejich zdobení. Podrobněji o textilním tisku, batice, malbě na textil. Kompozice na různém užitkovém textilu.

Praxe:Experimentace se vzorováním textilu zaměřena především na techniku sítotisku.

Stanovení individuálního designerského úkolu a jeho realizace.

Požadavky k zápočtu:

Účast na seminářích. Soubor experimentů se vzorováním.

Požadavky ke zkoušce:

Semestrální závěrečná designérská práce na zvolené téma.

Orientace v oboru textilního výtvarnictví. Esej s hodnocením vztahujícím se k problematice designu.

Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (03.02.2009)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK