PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Užitá grafika I - O09321045
Anglický název: Graphic Design/Computer -aided Graphic Design I
Zajišťuje: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2008 do 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (40)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. ak. mal. Ivan Špirk
Kategorizace předmětu: Umění > Aplikovaná umění
Prerekvizity : O09321016
Je prerekvizitou pro: O09321046
Anotace -
Cíl výuky: Seznámit studenty s fenoménem dekorativní plochy, prostředky výstavby dekorativní kompozice a formami stylizace; základy výtvarné práce s počítačem; Obsah Klíčová slova: Dekorativní kompozice - rytmus - symetrie, asymetrie, harmonie, disharmonie, pohyb - bod, linie, plocha ? stylizace ? historické kontexty;
Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (13.09.2007)
Literatura

LAMAČ, M. Od secese ke kubismu. In Osma a Skupina. Praha : Odeon, 1992. ISBN 80-207-0404-3.

SOKOL, J. Rytmus a čas. Praha : OIKOYMENH, 1996. ISBN 80-86005-15-1.

Poslední úprava: Erudio ()
Sylabus

Teorie: Prostředky výstavby dekorativní kompozice; rytmus v přírodě a umění; elementární prvky výstavby dekorativní kompozice; čas a formální proměny;

Praxe: Tvorba dekorativní plochy, současné využití v grafickém designu; stylizace

a skutečnost; materiály, techniky a výrazové prostředky; sběr, zkoumání a využití rozmanitých stylizovaných forem rozličných kultur minulosti i dneška (pedagogický deník); základy počítačové práce s obrazem - Photoshop;

Požadavky k zápočtu: Adekvátní úroveň všech semestrálních prací.

1) Praktické p.: a) cyklus řešení dekorativní plochy + obhajoba

b) série stylizovaných figur + obhajoba praktické práce

(obě obhajoby minimálně 1/2 str. strojopisu)

2) Teoretické p. (min. 3 str. strojopisu) bude bilancí studia, reflektující historii oboru užité grafiky a grafického designu v Čechách od 2. pol. 19. století do roku 1948 v kontextech proměn evropského umění - Skupiny, školy, hnutí; (teoretická práce bude odevzdána nejpozději 12. prosince;)

Základní studijní literatura:

LAMAČ, M. Studie od secese ke kubismu, Osma a SVU (str.285-358), Praha Odeon, 1992 ISBN 80-207-0404-3

KOLEKTIV AUTORŮ. Moderní revue, Praha TORST, 1996. ISBN 80-85639-63-7

PRAHL, R. Volné směry, Praha TORST, 1993. ISBN 80-85639-16-5

KOLEKTIV AUTORŮ. Kulturní tradice dálného východu, Praha Odeon, 1980. bez ISBN

KROUTVOR, J. Poselství ulice, Praha Comet, 1991. bez ISBN

DANČO, V. Kapesní průvodce počítačovou typografií, Praha Maťa, 1995. ISBN 80-8593-500-7

VLACH M. Adobe Photoshop 7 Uživatelská příručka, Computer Press, 2002. ISBN 80-7226-791-4

Word 8 Uživatelská příručka, Microsoft Corporation 2007. ISBN 80-251-1571-8

Časopisy Graphis, Deleatur, Živel, Font (poslední ročníky)

Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (13.09.2007)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK