PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Keramika II - O09321044
Anglický název: Ceramics II
Zajišťuje: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2008 do 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (40)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Staré označení: KERA
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Karolina Woolf, Ph.D.
MgA. Lucie Havlásek Tatarová, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Umění > Aplikovaná umění
Prerekvizity : O09321043
Anotace
Vybavit studenty nejširší možnou zkušeností pro vlastní výtvarný názor a učitelskou praxi. Seberalizace v připravovaném projektu, jehož cílem je seznámit studenty s výtvarným procesem keramické tvorby od začátku do konce. Hledání možných cest výtvarného vyjádření za určitých podmínek či omezení- improvizace, alterace konceptu. Vyústění v kolektivní práci prostorové plastiky. To give students the greatest experience for their own artistic opinion and future lecturing. Prepare the students to : 1. Be able to find their own way of artistic expression in the art projects. These are aiming to let the students know about the ceramic creation from the beginning until the end. 2. Looking for possible ways of artistic expressions in specific conditions - like improvisation or alteration of a concept. 3. Finalising their work in a ceramic sculptur.
Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (28.01.2008)
Literatura

Základní studijní literatura:

Adamcová, M.:Keramika pro malé i velké. Olomouc 1994

Waller, J.: The human form in clay, 2001, ISBN 1861264135

Birks, T.: The complete potter´s compagnion, Conran Octopus limited London 1996

Espinová, L.: Keramika krok za krokem. Praha 1996

Hanzlíček, T.: Výroba keramiky a porcelánu, Svoboda Praha 2000

Chavarria, J.: Velká kniha keramiky, Knihcentrum Praha 1996

Navarro, M. P.: Velká kniha dekorování keramiky, Knihcentrum Praha 1997

Peterson, S.: The craft and art of clay, Laurence King publishing London 1992

Rada, P.: Kniha o technikách keramiky. Praha 1996

Rada, P.: Slabikář keramika. Praha 1997

Roeslová, V.: Námět ve výtvarné výchově. Praha 1995

Techniky ve výtvarné výchově. Praha 1996

Řady a projekty ve výtvarné výchově. Praha 1997

Roeslová, V.: Proudy ve výtvarné výchově, Sarah Praha 1999

Valenta, L.: Keramická příručka, Vydavatelství technické literatury v Horním Maršově 1999

Warshawová, J.: Velká kniha keramiky, Rebo productions Čestlice

Zhoř, I.: Hledání tvaru. Praha 1992

Časopis ceramics and glass

Poslední úprava: Bakaiová Dagmar (17.02.2006)
Sylabus

Cíl výuky:

Završení ročního projektu Mé vnitřní já ( keramická plastika). Seznámení se s možnými způsoby glazování či patiny plastiky.

Design v keramice- návrh a realizace užitkového objektu.

Podrobné zmapování současné keramické scény se zaměřením na keramickou prostorovou tvorbu.

Klíčová slova: výpal, glazury, patina, keramický design

Teorie:

Technologické specifiky keramických hmot a glazur.Glazury, kysličníky, barvítka.

Ujasnění pojmů užitková keramika a volná keramická tvorba v rámci historického vývoje až po současnost.

Definice keramického designu.

Praxe:

Glazování, patinování.

Realizace návrhu na užitkový objekt - všechny fáze tvoření: vytváření, výpal, glazování.

Požadavky k zápočtu:

Technický návrh a filozofická legenda k projektu Mé vnitřní já. Dokončená realizace s technickým návrhem užitkového objektu.

Rešerše s vlastní filozofickou úvahou na dané téma- výběr témat v seznamu u vyučujícího.

Požadavky ke zkoušce:

Historický přehled vývoje keramiky

Teoretické základy technologie keramických hmot a glazur a jejich výpalu.

Přehled o současné keramické scéně u nás i v zahraničí

Forma zkoušky: ústní

Základní studijní literatura:

Adamcová, M.:Keramika pro malé i velké. Olomouc 1994

Birks, T.: The complete potter´s compagnion, Conran Octopus limited London 1996

Espinová, L.: Keramika krok za krokem. Praha 1996

Hanzlíček, T.: Výroba keramiky a porcelánu, Svoboda Praha 2000

Chavarria, J.: Velká kniha keramiky, Knihcentrum Praha 1996

Navarro, M. P.: Velká kniha dekorování keramiky, Knihcentrum Praha 1997

Peterson, S.: The craft and art of clay, Laurence King publishing London 1992

Pijoan, J.: Dějiny umění 1-10, Odeon Praha 1977

Rada, P.: Kniha o technikách keramiky. Praha 1996

Rada, P.: Slabikář keramika. Praha 1997

Roeslová, V.: Námět ve výtvarné výchově. Praha 1995

Techniky ve výtvarné výchově. Praha 1996

Řady a projekty ve výtvarné výchově. Praha 1997

Roeslová, V.: Proudy ve výtvarné výchově, Sarah Praha 1999

Valenta, L.: Keramická příručka, Vydavatelství technické literatury v Horním Maršově 1999

Warshawová, J.: Velká kniha keramiky, Rebo productions Čestlice

Zhoř, I.: Hledání tvaru. Praha 1992

Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (28.01.2008)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK