PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Keramika I - O09321043
Anglický název: Ceramics I
Zajišťuje: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2008 do 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (40)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Staré označení: KERA
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Karolina Woolf, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Umění > Aplikovaná umění
Prerekvizity : O09321019
Je prerekvizitou pro: O09321044
Anotace -
Cíl výuky: Systematické seznámení s vyjadřovacími a výrazovými prostředky modelování a tvarování s důrazem na specifiku keramické tvorby. Obsah Klíčová slova: Hlína, glazura, engoba, přežah, výpal, plát, hmota, tvar,objem, struktura, proporce, vícepohledovost, variace
Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (14.09.2007)
Literatura

ADAMCOVÁ, M. Keramika pro malé i velké. Olomouc : DDM, 1994. ISBN 80-85572-67-2.

ROESELOVÁ, V. Techniky ve výtvarné výchově. Praha : SARAH, 1996. ISBN 80-902267-1-X.

ROESELOVÁ, V. Proudy ve výtvarné výchově. Praha : SARAH, 2000. ISBN 870-80-902267-3-9.

Poslední úprava: Erudio ()
Sylabus

Teorie: Základní informace o technologii keramiky. Volná a užitá keramická tvorba. Umělci zabývající se keramickou tvorbou.

Praxe: Pochopení specifiky keramické tvorby v praxi.

Stanovení individuálního úkolu a jeho realizace.

Požadavky k zápočtu:

Účast na seminářích.

Semestrální závěrečná práce na zvolené téma.

Základní studijní literatura:

Adamcová, M.:Keramika pro malé i velké. Olomouc 1994

Waller, J.: The human form in clay, 2001, ISBN 1861264135

Birks, T.: The complete potter´s compagnion, Conran Octopus limited London 1996

Espinová, L.: Keramika krok za krokem. Praha 1996

Hanzlí?ek, T.: Výroba keramiky a porcelánu, Svoboda Praha 2000

Chavarria, J.: Velká kniha keramiky, Knihcentrum Praha 1996

Navarro, M. P.: Velká kniha dekorování keramiky, Knihcentrum Praha 1997

Peterson, S.: The craft and art of clay, Laurence King publishing London 1992

Rada, P.: Kniha o technikách keramiky. Praha 1996

Rada, P.: Slabikář keramika. Praha 1997

Roeslová, V.: Námět ve výtvarné výchově. Praha 1995

Techniky ve výtvarné výchově. Praha 1996

Řady a projekty ve výtvarné výchově. Praha 1997

Roeslová, V.: Proudy ve výtvarné výchově, Sarah Praha 1999

Valenta, L.: Keramická příručka, Vydavatelství technické literatury v Horním Maršově 1999

Warshawová, J.: Velká kniha keramiky, Rebo productions ?estlice

Zhoř, I.: Hledání tvaru. Praha 1992

Fiell,Ch&P.:Design of the 20th Century, Taschen Koln 1999, ISBN 3-8228-5873-0

Pelcl,J.: Český design 1995 - 2000, Prostor 2001, ISBN 80-902736-6-1

Bueno,P.:Chairs, Atrium Barcelona 2004, ISBN 84-98692-95-3

Horsham Michael: Styly 20. a 30. let,Svojtka Vašut, 1997

Powelová Polly: Styly 50. a 60. let, Svojtka a Vašut, 1997

Časopis ceramics and glass

Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (14.09.2007)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK