PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Textilní tvorba I - O09321042
Anglický název: Textiles I
Zajišťuje: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2008 do 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (40)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Staré označení: TETV
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: MgA. Lucie Havlásek Tatarová, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Umění > Aplikovaná umění
Prerekvizity : O09321041
Je prerekvizitou pro: O09321059
Anotace
Anotace: Předmět textil seznamuje studenty se základními technikami a materiály užívanými v textilní tvorbě jak teoreticky, tak prakticky. V teoretické části se studenti seznámí s umělci a designéry zabývajícími se textilní tvorbou. Annotation: This class is an introduction to basics of textile techniques and materials used in traditional and contemporary textile creations. Students will learn about artists and designers who use textile in their work.
Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (30.01.2008)
Literatura

Základní studijní literatura:

Cikánová,K.: Objevujte s námi textil, Praha :Aventinum 1996

Blažková,J.: Tapiserie XVI-XVIII st. V UPM, katalog UPM 1975

Anton, B.: Altindianische Textilkunst aus Peru, Leipzig 1984

Kybalová: Orientální koberce, Praha: Odeon 1981

Poslední úprava: Bakaiová Dagmar (17.02.2006)
Sylabus

Cíl výuky:

Seznámení studentů s tradiční a současnou textilní tvorbou. Základní techniky pro praktickou výtvarnou práci

Obsah

Klíčová slova: tapiserie : útkový ryps, vázaná, netkaná, šitá, drhaná, pletená, háčkovaná.Kombinované techniky a materiály. Textilní objekt. Koberec

Teorie: Textilní suroviny, materiály a jejich vlastnosti. Práce s textilními i netextilními materiály. Textilní techniky a postupy.Historie textilní tvorby. Současná textilní tvorba.

Praxe:Technické zkoušky v různých materiálech. Příprava a konečná realizace semestrální práce.

Požadavky k zápočtu:

Účast na seminářích. Soubor materiálových etud. Semestrální závěrečná práce.

Základní studijní literatura:

Cikánová,K.: Objevujte s námi textil, Praha :Aventinum 1996

Blažková,J.: Tapiserie XVI-XVIII st. V UPM, katalog UPM 1975

Anton, B.: Altindianische Textilkunst aus Peru, Leipzig 1984

Kybalová: Orientální koberce, Praha: Odeon 1981

Fiell,Ch&P.:Design of the 20th Century, Taschen Koln 1999

Pelcl,J.: Český design 1995 - 2000, Prostor 2001

Datum: 28.1. 2008

Vyučující:................ Vedoucí oddělení:................

Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (30.01.2008)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK