PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Úvod do užité tvorby - O09321041
Anglický název: Introduction to Applied Arts
Zajišťuje: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2008 do 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (40)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Staré označení: ÚUTV
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: MgA. Lucie Havlásek Tatarová, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Umění > Aplikovaná umění
Prerekvizity : O09321026
Je prerekvizitou pro: O09321042
Anotace -
Cíl výuky:Získání informací o základních výtvarných zkušenostech v užité tvorbě a designu při tvorbě užitkových předmětů ,které povedou k pochopení specifik této práce. Obsah Klíčová slova: Užitá forma, design, užitkové předměty, funkce, dekorativní motiv, stylizace, ornament, raport, kompozice
Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (10.09.2007)
Literatura

KOLESÁR, Z. Kapitoly z dejín dizajnu. Bratislava : Slovenské centrum dizajnu, 1998. ISSN 1335-O34-X.

SPARKEOVÁ, P. Století designu - průkopníci designu 20. století. Praha : Slovart, 1999. ISBN 8O-7290-142-5.

PETRÁŇ J. a kolektiv. Dějiny hmotné kultury I a II. Praha : SPN a Karolinum, 1985 a 1997. ISBN neuvedeno, ISBN 80-7184-O86-6..

Poslední úprava: Erudio ()
Sylabus

Teorie:Užité umění - volné umění

Design, užitkové předměty, jejich místo v životě člověka,počátky průmyslových výrobků - století designu,dobová závislost. Problematika tvorby a hodnocení. Design, životní styl a móda, modernost, reklama.

Materiály, jejich proměny, vlastnosti. Užitkové předměty

Ukázky tvorby osobností,odkazy na literaturu, výstavy, galerie, muzea.

Praxe:

Tvorba a navrhování užitkových předmětů z papíru, textilu, plastů, přírodních materiálů.

Požadavky k zápočtu: Aktivní účast na seminářích, doplněná samostatným studiem a návštěvami výstav podle instrukcí vyučujícího.

Požadavky ke zkoušce: Semestrální práce v níž se projeví orientace v problematice a její pochopení.

Základní studijní literatura:

Fiell,Ch&P.:Design of the 20th Century, Taschen Koln 1999, ISBN 3-8228-5873-0

Pelcl,J.: Český design 1995 - 2000, Prostor 2001, ISBN 80-902736-6-1

Bueno,P.:Chairs, Atrium Barcelona 2004, ISBN 84-98692-95-3

Marková,G.:Pletení košíků, Computer Press Brno 2004, ISBN 80-251-0204-1

Mikušová Miluše: Prostorová a užitá tvorba 1, skripta UK, Praha 1990

Adlerová Alena: České užité umění 1918- 38, Odeon Praha, 1983

Pijoan. J. : Dějiny umění 10, Odeon Praha, 1984

Horsham Michael: Styly 20. a 30. let,Svojtka Vašut, 1997

Powelová Polly: Styly 50. a 60. let, Svojtka a Vašut, 1997

Časopisy: Domov, Design trend, De sign um, Umění a řemesla

Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (10.09.2007)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK