PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Užitá tvorba - O07321111
Anglický název: Applied Arts
Zajišťuje: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (35)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jana Skarlantová
Kategorizace předmětu: Umění > Aplikovaná umění
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Současná užitá materiálová tvorba a design: Vztah funkce , formy , materiálu , dekoru. Základní výtvarně řemeslné zkušenosti s materiály. Techniky a technologie.
Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (23.09.2008)
Cíl předmětu -

Cíle předmětu: Specifika užité tvorby, získání výtvarných a technických zkušeností na základě samostatné práce,

Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (23.09.2008)
Literatura -

Adlerová,A.České užité umění 1918 - 1938. Praha:Odeon 1983.

Medková,J. Řeč věcí. Praha: Horizont ,1990.

Morant,H.Dějiny užitého umění. Praha: Odeon 1983.

Kolesár, Z.. Kapitoly z dějin designu. Praha: Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze.2004.

Skarlantová,J,Vechová,M. Textilní výtvarné techniky.Plzeň:Fraus,2005

Skarlantová,J.; Slavík. Estetická výchova pro SŠ . I.díl. Praha:Sciencia Medica,2001

Skarlantová,Jana. Užitá tvorba I. Praha: UK-Pedagogická fakulta.2009

ISBN 978-80-7290-402-0

Časopisy věnované užitému umění (Desig-Trend, Umění a řemesla, Um apod.)

Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (03.09.2009)
Metody výuky -

Formy výuky studijního předmětu: seminář 2

Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (23.09.2008)
Požadavky ke zkoušce -
Požadavky k zápočtu:
komplet ozdob-šperků v libovolném materiálu

vytvoření metodické řady: logo a jeho využití na předmětech

Formy kontroly předmětu: zápočet

Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (23.09.2008)
Sylabus -
Sylabus:
Umělecká a užitá tvorba -historie a současnost. Průmyslový design- význam pro společnost.

Ozdoba-šperk (práce s přírodními i umělými materiály)

Grafický design: práce s motivem - stylizace. Vytvoření vlastní značky a její použití na předmětech.

Klíčová slova: užitá tvorba, umělecké řemeslo, design, ergonomie,ergometrie

Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (23.09.2008)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK