PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Užitá tvorba - O07321060
Anglický název: Applieds Arts
Zajišťuje: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: neomezena
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (35)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jana Skarlantová
Kategorizace předmětu: Umění > Aplikovaná umění
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Současná užitá materiálová tvorba a design. Vztah k volnému umění. Specifika tvorby užitkových předmětů, jejich výtvarné formy a jejich hodnocení. Vztah funkce - formy - materiálu - dekoru. Základní výtvarně řemeslné zkušenosti s materiály. Techniky a technologie. Transformace do výtvarné výchovy na primárním stupni vzdělávání.
Poslední úprava: Erudio ()
Literatura

CIKÁNOVÁ, K.Objevujte s námi textil. Praha : Aventinum, 1996. ISBN 80-85 277-85-9.

CIKÁNOVÁ, K. Having Fun with Yarn and Fabric . Prague : Designet and producend by Aventinum Publishing Hause, distributed in Australia by Craftsman House, Sydney, 1996. ISBN 976-6410-71-2.

Poslední úprava: Erudio ()
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK