PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Arteterapie III - O05321226
Anglický název: Art therapy III
Zajišťuje: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (15)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Staré označení: ARTE
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Lucie Jakubcová Hajdušková, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Učitelství > Výtvarná výchova
Prerekvizity : O05321225
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (07.10.2008)
Studenti budou seznamováni s teorií arteterapie formou přednášek a diskuzí, které budou navazovat předchozí kurs (Arteterapie II). Kontextualizace vzhledem k otázkám SZ zkoušky (arteterapie, psychoterapie, historie, vývoj a současná arteterapie, přístupy, metody a techniky, arteterapie a umění, učitel/terapeut, žák/klient, kompetence arteterapeuta a jeho osobnost, etické otázky arteterapie, vzdělání v arteterapii, arteterapie v kontextech výchovy, artefiletika). Realizace, ověření a hodnocení navrhovaného arteterapeutického programu určeného lidem se specifickými potřebami.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (07.10.2008)

Účastníci budou připravováni pro samostatnou volbu arteterapeutických postupů a pro konstrukci programu určeného lidem se specifickými potřebami.

Literatura -
Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (07.10.2008)

LANDISCHOVÁ, E. Teorie a praxe arteterapie. Taneční a výtvarné formy. Praha: PedF UK, 2007. ISBN: 978-80-7290-297-2

SLAVÍK, J. (ed.) Současná arteterapie v České republice a v zahraničí. 1. vyd. Praha : Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze ve spolupráci s Českou arteterapeutickou asociací, 2000. ISBN: 80-7290-004-8.

ŠICKOVÁ-FABRICI, J. Základy arteterapie. 1. vyd. Praha : Portál, 2002. ISBN: 80-7178-616-0.

ZICHA, Z. Úvod do speciální výtvarné výchovy : Skriptum pro posluchače Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. 1.vyd. Praha : Univerzita Karlova, 1981.

Ruyer, R. Paradoxy vědomí. Expresivita. Praha : UK - Pedagogická fakulta 1994

Slavík, J.: Od výrazu k dialogu ve výchově. Praha : Karolinum 1997

Slavík, J.: Umění zážitku, zážitek umění I. a II. Praha : UK - Pedagogická fakulta 2001, 2004

Slavíková, V. ; Slavík, J. ; Hazuková, H.: Výtvarné čarování. Praha : UK - Pedagogická fakulta 2001

Campbellová, J.: Techniky arteterapie ve výchově..., Praha : Portál 1998

Caseová, C. - Dalleyová, T.(ed.): Arteterapie s dětmi. Praha : Portál 1996

Další zdroje:

www.artefiletika.cz, www.arteterapie.cz

Vybrané články z časopisů a sborníků (Výtvarná výchova, Pedagogika, Psychologie dnes (Propsy), Konfrontace, arteterapeutické sborníky a d.)

Metody výuky -
Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (07.10.2008)

přednáška/seminář

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (07.10.2008)
Požadavky k zápočtu:
Alespoň 80% aktivní účast ve výuce.

Studium doporučené literatury.

úspěšné splnění testu

Požadavky ke zkoušce:
úspěšné obhájení portfolia s vypracovaným projektem na studentem vybrané téma z oblasti arteterapie

Sylabus -
Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (07.10.2008)
Sylabus:
Vlastní výtvarná tvorba v kontextu s pedagogickou zkušeností, jejich reflexe a analýza

Prezentace vlastních projektů - příprava portfólia jako podkladu pro SZZ

Studium pramenů (rozvíjejících základní studijní literaturu), jejich prezentace a diskuze

klíčová slova: arteterapie, historie a vývoj artetrapie, artetrapie a umění, arteterapeut a klient


 
Univerzita Karlova | Informační systém UK