PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Ekologie člověka - O04302215
Anglický název: Human ecology
Zajišťuje: Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: letní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (50)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Staré označení: EKČL
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: RNDr. Vladimír Přívratský, CSc.
Kategorizace předmětu: Učitelství > Biologie
Záměnnost : O05302215
Anotace
Poslední úprava: PRIVRAT/PEDF.CUNI.CZ (31.03.2011)
Cílem kurzu je přiblížit posluchačům význam prostředí pro pochopení řady biologických vlastností, způsobu života a chování lidských populací a společností nejen v současnosti, ale také v průběhu jejich historického vývoje. Předmět je koncipován podle jednotlivých světových biomů, s důrazem na ty z nich, které hrály a stále ještě hrají významnou roli pro existenci lidských populací v průběhu jejich evoluce. PŘÍVRATSKÝ, V. Prostředí a tvar v lidské evoluci. Univerzita Karlova, Praha 2003. CAMPBELL, B. Human Ecology. Aldine de Gruyter, New York 1995. KORMONDY, E.J., BROWN, D.E. Fundamentals of Human Ecology. Prentice Hall, New Jersey 1998. PETER J. RICHERSON, MONIQUE BORGERHOFF MULDER, BRYAN J. VILA.. Principles of Human Ecology. Pearson Custom Publishing, 1996. GERALD G. MARTEN. Human Ecology: Basic Concepts for Sustainable Development. Earthscan Publications, 2001. DANIEL G. BATES, GERALD AUDESIRK, BRUCE BYERS. Human Adaptive Strategies: Ecology, Culture, and Politics. Pearson A and B, 2005.
Literatura
Poslední úprava: PRIVRAT/PEDF.CUNI.CZ (11.01.2012)

PŘÍVRATSKÝ, V.: Prostředí a tvar v lidské evoluci. Univerzita Karlova, Praha 2003.

CAMPBELL, B.: Human Ecology. Aldine de Gruyter, New York 1995.

KORMONDY, E.J., BROWN, D.E.: Fundamentals of Human Ecology. Prentice Hall, New Jersey 1998.

PETER J. RICHERSON, MONIQUE BORGERHOFF MULDER, BRYAN J. VILA: Principles of Human Ecology. Pearson Custom Publishing, 1996.

GERALD G. MARTEN: Human Ecology: Basic Concepts for Sustainable Development. Earthscan Publications, 2001.

DANIEL G. BATES, GERALD AUDESIRK, BRUCE BYERS: Human Adaptive Strategies: Ecology, Culture, and Politics. Pearson A and B, 2005.

Sylabus
Poslední úprava: PRIVRAT/PEDF.CUNI.CZ (11.01.2012)

Cílem kurzu je přiblížit posluchačům význam prostředí pro pochopení řady biologických vlastností, způsobu života a chování lidských populací a společností nejen v současnosti, ale také v průběhu jejich historického vývoje. Předmět je koncipován podle jednotlivých světových biomů, s důrazem na ty z nich, které hrály a stále ještě hrají významnou roli pro existenci lidských populací v průběhu jejich evoluce.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK