PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Sociologie výchovy a sociální patologie - O03112041
Anglický název: The Sociology of Education and Social Pathology
Zajišťuje: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2007
Semestr: oba
E-Kredity: 1
Rozsah, examinace: 2/0, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (45)
letní:neurčen / neurčen (45)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Rok4,Rok5
Staré označení: SVSP
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Radomír Havlík, CSc.
Kategorizace předmětu: Sociologie > Sociologie deviantního jednání
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Cílem je ukázat hlavní cesty analytických sociologických přístupů k problémům socializace, výchovy a vzdělávání, hlavní působící faktory v jejich vzájemné souvislosti. Poukázat na kritická místa socializačního procesu. Předmět sociologie výchovy a vzdělávání a její vývoj, hlavní směry. Orientace a metody výzkunu. Formování osobnosti v sociologickém pohledu. Vztah Orientace a metody výzkumu. Demografické faktory výchovy a vzdělávání. Kultury a socializace.
Poslední úprava: Erudio ()
Literatura

Havlík, Halászová,Prokop : Kapitoly ze sociologie výchovy

Mareš, P. : Nezaměstanost jako sociální problém

Semrád, J. : Mládež a sociálně negativní jevy

Možný, I. : Sociologie rodiny

Poslední úprava: Erudio ()
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK