PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Keramická tvorba II - O02321056
Anglický název: Ceramics II
Zajišťuje: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2009 do 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (10)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Staré označení: KETV
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: MgA. Lucie Havlásek Tatarová, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Umění > Aplikovaná umění
Prerekvizity : O02321055
Anotace -
Pokračovaní předmětu keramická tvorba. Studenti získají prohlubující informace o technice a technologii keramiky.
Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (13.02.2009)
Cíl předmětu -

Prohloubení dosud získaných znalostí a zkušeností s keramickým materiálem. .

Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (13.02.2009)
Literatura -

Fiell,Ch&P.:Design of the 20th Century, Taschen Koln 1999, ISBN 3-8228-5873-0

Pelcl,J.: Český design 1995 - 2000, Prostor 2001, ISBN 80-902736-6-1

Mikušová Miluše: Prostorová a užitá tvorba 1, skripta UK, Praha 1990

Adamcová, M.:Keramika pro malé i velké. Olomouc 1994

Birks, T.: The complete potter´s compagnion, Conran Octopus limited London 1996

Espinová, L.: Keramika krok za krokem. Praha 1996

Hanzlí?ek, T.: Výroba keramiky a porcelánu, Svoboda Praha 2000

Chavarria, J.: Velká kniha keramiky, Knihcentrum Praha 1996

Navarro, M. P.: Velká kniha dekorování keramiky, Knihcentrum Praha 1997

Peterson, S.: The craft and art of clay, Laurence King publishing London 1992

Rada, P.: Kniha o technikách keramiky. Praha 1996

Rada, P.: Slabikář keramika. Praha 1997

Valenta, L.: Keramická příručka, Vydavatelství technické literatury v Horním Maršově 1999

Warshawová, J.: Velká kniha keramiky, Rebo productions Čestlice

Zhoř, I.: Hledání tvaru. Praha 1992

Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (13.02.2009)
Metody výuky -

seminář

Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (13.02.2009)
Požadavky ke zkoušce -

Požadavky k zápočtu:

Aktivní účast na seminářích, doplněná samostatným studiem a návštěvami výstav podle instrukcí vyučujícího.

Dokončený semestrální výtvarný projekt a jeho reflexe.

Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (13.02.2009)
Sylabus -

Studenti se v jednotlivých lekcích naučí různým způsobům jak pracovat s keramickou hlínou, jak ji formovat a později dekorovat.Teorie: Další prohlubujícíí informace o technologii keramiky. Volná a užitá keramická tvorba. Umělci zabývající se keramickou tvorbou.

Praxe: Pochopení specifiky keramické tvorby v praxi.

Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (13.02.2009)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK