PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Grafický design II - O02321050
Anglický název: Graphic Design II
Zajišťuje: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2010 do 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (18)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
student může plnit i v dalších letech
Garant: doc. PhDr. Martin Raudenský, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Umění > Aplikovaná umění
Prerekvizity : O02321049
Anotace -
Anotace: Grafický design jako specifická součást současné vizuální kultury. Základní dovednosti s grafickými počítačovými programy. Anotation: Graphic design as specifical part contemporary vizual culture. Work with PC graphic programes.
Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (30.01.2008)
Literatura

Graphis. Mezinárodní časopis Designu a komunikace. www.graphis.com

Základní studijní literatura:
ADOBE CREATIVE TEAM. Adobe Photoshop 6 - Oficiální výukový kurz. Praha: SoftPress, 2001.

ADOBE CREATIVE TEAM. Adobe InDesign CS - Oficiální výukový kurz. Praha: SoftPress, 2005.

BLAŽEJ, B. Grafická úprava tiskovin. Praha: SPN, 1990. dispozici v knihovně Kvv

BOHATCOVÁ, M. Česká kniha v proměnách staletí. Praha: Panorama, 1990.k dispozici v knihovně Kvv

DUSONG, J.L., SIEGWARTOVÁ, F. Od olova k počítačům. Praha: Svojtka a Vašut, 1997.

KOČIČKA, P., BLAŽEK, F. Praktická typografie. Brno: Computer Press, 2000.

Časopisy: Baoplán Blok, Deleatur, Graphis (poslední ročníky 94 - 05) knihovna Kvv

Font, Typo, Pixel, Živel, Baseline, Emigre,

Katalogy a sborníky symposií Bienále Brno (88-04) a Bienále Bratislava

Poslední úprava: Bakaiová Dagmar (15.02.2006)
Sylabus

Cíl výuky: Adekvátně zkušenostem a zájmu rozvíjet praktickou a teoretickou výbavu studentů v oboru. Porozumění vzniku a historickým proměnám grafického designu jako specifické součásti současné vizuální kultury. Získání základních dovedností v práci s grafickými počítačovými programy. Schopnost reflexe osvojených znalostí do výuky.

Obsah:
Klíčová slova: Jednotný vizuální styl, ilustrace, animace

Teorie: Úvod do problematiky praktické typografie, práce s písmem a obrazem v prostředí programů Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop. Úvod do problematiky animace v prostředí programů Adobe ImageReady, a Macromedia Flash. Možné aplikace těchto východisek ve škole.

Praxe: Semináře v počítačové pracovně, práce s obrazem a počítačová typografie.

1. Jsem tu -vizuální komentář k blízké osobě. Rozpracování jednotlivých prvků vizuálního stylu.

2. Animovaná knížka (flipbook)

Vytvořit knihu ze série obrazů, které se postupně proměňují z jedné stránky na druhou. Pokud se stránkami rychle listuje, vzniká iluze pohybu nebo nějaké změny.

Požadavky k zápočtu: Adekvátní úroveň zadaných seminárních prací, základní orientace v oboru.

Základní studijní literatura:
ADOBE CREATIVE TEAM. Adobe Photoshop 6 - Oficiální výukový kurz. Praha: SoftPress, 2001.

ADOBE CREATIVE TEAM. Adobe InDesign CS - Oficiální výukový kurz. Praha: SoftPress, 2005.

KOČIČKA, P., BLAŽEK, F. Praktická typografie. Brno: Computer Press, 2000.

Rey, Chrissy.: Flash MX - oficiální výukový kurz. SOFTPRESS, Praha 2003

Časopisy: Baoplán Blok, Deleatur, Graphis (poslední ročníky 94 - 05) knihovna Kvv

Font, Typo, Pixel, Živel, Baseline, Emigre,

Katalogy a sborníky symposií Bienále Brno (88-04) a Bienále Bratislava

Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (29.01.2008)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK