PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Grafický design I - O02321049
Anglický název: Graphic Design I
Zajišťuje: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2009 do 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (18)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Martin Raudenský, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Umění > Aplikovaná umění
Je prerekvizitou pro: O02321050
Anotace
Vznik a historické proměny oboru grafického designu jako specifické součásti výtvarné kultury, umění a současné vizuální kultury. Historické proměny užité grafiky a grafického designu u nás a v evropské tvorbě od konce 19. století do roku 1945. Nejvýznamnější autoři, skupiny a styly.
Poslední úprava: RAUDEN/PEDF.CUNI.CZ (28.02.2013)
Cíl předmětu

Porozumět souvislostem role užité grafiky ve vývoji evropské kultury, vzdělanosti a umění. Historie užité grafiky a grafického designu. Práce na autorském cyklu výtvarných řešení.

Poslední úprava: RAUDEN/PEDF.CUNI.CZ (28.02.2013)
Literatura

Základní studijní literatura:
ADOBE CREATIVE TEAM. Adobe Photoshop CS4 - Oficiální výukový kurz. Brno: Computer Press, 2009.
BLAŽEJ, B. Grafická úprava tiskovin. Praha: SPN, 1990.
DUSONG, J. L., SIEGWARTOVÁ, F. Od olova k počítačům. Praha: Svojtka a Vašut, 1997.
KAFKA, O. KOTYZA, M. CI SET. Praha: Kafka Design 2007.

Literatura doporučená:
Kolektiv.: Ladislav Sutnar - design in action. Praha: Argo, 2003.
PRIMUS, Z. Umění je abstrakce. Česká vizuální kultura 60. let. Praha: Arbor vitae, KANT, 2003.
SAMARA, T. Grafický design. Praha: Slovart, 2008.
RICHTR M. ZÁRUBA A. CI.CZ 1990 - 2007 (Firemní styl v České republice). Praha, CI.CZ. a Ogilvy CID, 2008.
TWEMLOWOVÁ, A. K čemu je grafický design? Praha: Slovart, 2008.
Časopisy Baseline, Emigre, Graphis, Font, Print, Pixel, Typo, Živel, Novum

Katalogy a sborníky symposií Bienále Brno (88-06) a Bienále Bratislava

Poslední úprava: RAUDEN/PEDF.CUNI.CZ (28.02.2013)
Sylabus

Úvod do oboru vizuální komunikace. Základy práce s PC v prostředí grafických editorů.

Poslední úprava: RAUDEN/PEDF.CUNI.CZ (28.02.2013)
Podmínky zakončení předmětu

Aktivní účast na seminářích. Povinná účast na korekturách. Adekvátní úroveň seminárních prací. Konkrétní požadavky ke zkoušce budou vycházet z teoretické báze předmětu.

Poslední úprava: RAUDEN/PEDF.CUNI.CZ (28.02.2013)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK