PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Užitá grafika II - O02321028
Anglický název: Graphic Design II
Zajišťuje: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2006 do 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (36)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Staré označení: UŽGR
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. ak. mal. Ivan Špirk
Kategorizace předmětu: Umění > Aplikovaná umění
Prerekvizity : O02321019
Je prerekvizitou pro: O02321029
Anotace
Cíl výuky: Fenomén písma jako důležitá součást historie světových kultur na pozadí dnešních interpretací; Obsah Klíčová slova: piktogram - písmové soustavy - abecedy - vizuální - myšlené
Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (23.07.2008)
Literatura

Základní studijní literatura:

DUSONG, J.- L., SIEGWARTOVÁ, F.: Typografie - od olova k počítačům, Praha: Svojtka a Vašut, 1997. ISBN 80-7180-296-4

MUZIKA, F.: Krásné písmo ve vývoji latinky I.a II., Praha, 1958 Bez ISBN

BOHATCOVÁ, M.: Česká kniha, Panorama, 1990. ISBN 80-7038-131-0

ADOBE CREATIVE TEAM. Adobe Photoshop 6 - Oficiální výukový kurz. Praha: SoftPress, 2001. ISBN 80-86497-06-2

ADOBE CREATIVE TEAM. Adobe InDesign CS - Oficiální výukový kurz. Praha: SoftPress, 2005. ISBN 80-86497-72-0

Časopis GRAPHIS poslední ročníky 99-06. ISSN 0017-3452

Časopisy DELEATUR. ISSN 1210-4780, TYPO. ISSN 1214-0716

Produkce nakladatelství AULOS Zdeňka Křenka, Michalská ul., St.Město

Poslední úprava: Bakaiová Dagmar (14.09.2006)
Sylabus

Teorie: Písmo - unikátní téma, umožňující sledovat kulturní kořeny a vývoj civilizace (jednotlivých světových kulturních center); písmo a dnešek;

Praxe: Tvorba písma, kaligrafie a současné využití kaligrafie v designové tvorbě; piktogram, značka a logotyp; písmo a počítače; autorská abeceda;

Požadavky k zápočtu: Adekvátní úroveň všech semestrálních prací, včetně teoretické semestrální práce (min.3 str. strojopisu) reflektující dílčí témata semestru podle zájmu studentů; součástí je rovněž obhajoba praktických prací (min.1 str. strojopisu);

Poslední úprava: Bakaiová Dagmar (14.09.2006)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK