PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Užitá tvorba II - O02321026
Anglický název: Applied Arts II
Zajišťuje: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2006 do 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (36)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Staré označení: UŽTV
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: MgA. Lucie Havlásek Tatarová, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Umění > Aplikovaná umění
Prerekvizity : O02321018
Je prerekvizitou pro: O02321027
Anotace
Cíl výuky: Prohloubení dosud získaných znalostí o designu a užité tvorbě, důraz na současnou tvorbu. Využití dosavadních praktických zkušeností k samostatnější tvorbě. Využití netradičních materiálů,recyklace. Obsah Klíčová slova: Užitá forma, design, užitkové předměty, funkce, dekorativní motiv(organický, geometrický, abstraktní, předmětný, figurální, figurativní, realistický), stylizace,ornament, raport, kompozice,značka, logo, ex libris. Teorie:Užité umění ? volné umění Design, užitkové předměty, jejich místo v životě člověka,počátky průmyslových výrobků ? století designu,dobová závislost. Problematika tvorby a hodnocení. Design, životní styl a móda, modernost, reklama. Materiály, jejich proměny, vlastnosti. Užitkové předměty Ukázky tvorby osobností,odkazy na literaturu, výstavy, galerie, muzea.
Poslední úprava: Bakaiová Dagmar (11.09.2006)
Literatura

Fiell,Ch&P.:Design of the 20th Century, Taschen Koln 1999, ISBN 3-8228-5873-0

Pelcl,J.: Český design 1995 - 2000, Prostor 2001, ISBN 80-902736-6-1

Bueno,P.:Chairs, Atrium Barcelona 2004, ISBN 84-98692-95-3

Marková,G.:Pletení košíků, Computer Press Brno 2004, ISBN 80-251-0204-1

Mikušová Miluše: Prostorová a užitá tvorba 1, skripta UK, Praha 1990

Zedníček F.: Užitá tvorba, skripta SPN

Adlerová Alena: České užité umění 1918- 38, Odeon Praha, 1983

Adamcová, M.:Keramika pro malé i velké. Olomouc 1994

Birks, T.: The complete potter´s compagnion, Conran Octopus limited London 1996

Espinová, L.: Keramika krok za krokem. Praha 1996

Hanzlí?ek, T.: Výroba keramiky a porcelánu, Svoboda Praha 2000

Chavarria, J.: Velká kniha keramiky, Knihcentrum Praha 1996

Navarro, M. P.: Velká kniha dekorování keramiky, Knihcentrum Praha 1997

Peterson, S.: The craft and art of clay, Laurence King publishing London 1992

Rada, P.: Kniha o technikách keramiky. Praha 1996

Rada, P.: Slabikář keramika. Praha 1997

Roeslová, V.: Námět ve výtvarné výchově. Praha 1995

Techniky ve výtvarné výchově. Praha 1996

Řady a projekty ve výtvarné výchově. Praha 1997

Roeslová, V.: Proudy ve výtvarné výchově, Sarah Praha 1999

Valenta, L.: Keramická příručka, Vydavatelství technické literatury v Horním Maršově 1999

Warshawová, J.: Velká kniha keramiky, Rebo productions ?estlice

Zhoř, I.: Hledání tvaru. Praha 1992

Pijoan. J. : Dějiny umění 10,12 Odeon Praha, 1984

Horsham Michael: Styly 20. a 30. let,Svojtka Vašut, 1997

Powelová Polly: Styly 50. a 60. let, Svojtka a Vašut, 1997

Časopisy: Blok, Domov, Design trend, De sign um, Umění a řemesla

Poslední úprava: Bakaiová Dagmar (11.09.2006)
Sylabus

Praxe:

Tvorba a navrhování užitkových předmětů z papíru, textilu, plastů, přírodních materiálů.

Požadavky k zápočtu: Aktivní účast na seminářích, doplněná samostatným studiem a návštěvami výstav podle instrukcí vyučujícího.

Poslední úprava: Bakaiová Dagmar (11.09.2006)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK