PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Užitá grafika I - O02321019
Anglický název: Graphic Design
Zajišťuje: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2006 do 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (36)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Staré označení: UŽGR
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. ak. mal. Ivan Špirk
Kategorizace předmětu: Umění > Aplikovaná umění
Prerekvizity : O02321006
Je prerekvizitou pro: O02321028
Anotace -
Prostředky výstavby dekorativní kompozice. Rytmus v přírodě a umění. Materiály, techniky a výrazové prostředky. Recources of build-up in decoratice composition. Rytm in the nature and in art. Materials, techniques and recources of expressing
Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (30.01.2008)
Literatura
Základní studijní literatura:
LAMAČ, M.: Studie od secese ke kubismu, Osma a SVU (str.285-358), Praha Odeon, 1992. ISBN 80-207-0404-3

BOHATCOVÁ, M.: Česká kniha, Panorama, 1990. ISBN 80-7038-131-0

KROUTVOR, J.: Poselství ulice, Praha Comet, 1991 bez ISBN

ADOBE CREATIVE TEAM. Adobe Photoshop 6 - Oficiální výukový kurz. Praha: SoftPress, 2001. ISBN 80-86497-06-2

Časopisy:

GRAPHIS poslední ročníky 99-06. ISSN 0017-3452

DELEATUR. ISSN 1210-4780 (poslední ročníky)

TYPO. ISSN 1214-0716 (poslední ročníky)

Poslední úprava: Bakaiová Dagmar (20.02.2006)
Sylabus
řObsah

Klíčová slova:Dekorativní kompozice - rytmus - symetrie, asymetrie, harmonie, disharmonie, pohyb - bod, linie, plocha - stylizace

Teorie: Prostředky výstavby dekorativní kompozice; rytmus v přírodě a umění; elementární prvky výstavby dekorativní kompozice; čas a formální proměny;

Praxe:Tvorba dekorativní plochy, současné využití v grafickém designu; stylizace

a skutečnost; materiály, techniky a výrazové prostředky; sběr, zkoumání a využití rozmanitých stylizovaných forem rozličných kultur minulosti i dneška (pedagogický deník); základy počítačové práce s obrazem - Photoshop;

Požadavky k zápočtu:Adekvátní úroveň všech semestrálních prací.

1) Praktické práce: a) cykly 2 řešení dekorativní plochy + obhajoby

2) Teoretické práce: min. 4 str. strojopisu budou bilancí studia, reflektující historii oboru užité grafiky a grafického designu v Čechách od 2. pol. 19. století do konce 1. republiky

v kontextech proměn evropského umění - skupiny, školy, hnutí; (teoretická práce bude odevzdána do 30. dubna!)

Poslední úprava: Bakaiová Dagmar (20.02.2006)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK