Seminář z etiky - O02317066
Anglický název: Seminar of Ethics
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Staré označení: SEET
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D.
Kategorizace předmětu: Učitelství > Rodinná výchova
Prerekvizity : O02317061, O03111011
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: MARADOVA (12.07.2005)
Předmět vymezuje vztah etiky a morální filozofie. Předkládá problémy lékařské etiky a etiky sociální práce (interrupce, eutanázie, transplantace). Konfrontace s nemocí, pravda na nemocničním lůžku, onkologický pacient, seniorská problematika v občanské společnosti.
Literatura
Poslední úprava: MARADOVA (12.07.2005)

HAŠKOVCOVÁ, H. Lékařská etika. Praha: Galén, 2002. ISBN 80-7262-132-7

HAŠKOVCOVÁ, H. Thanatologie: nauka o umírání a smrti. Praha: Galén, 2002. ISNM 80-7262-034-7

HAŠKOVCOVÁ, H. Manuálek sociální gerontologie. Brno: IDVZP, 2002. ISBN 80-7013-363-5

HAŠKOVCOVÁ, H. Jak učit a jak se naučit lékařskou etiku. Brno, IDVZP, 2001. ISBN 80-7013-339-X

Sylabus
Poslední úprava: MARADOVA (22.09.2005)
Obsah kurzu:
  • Úvodní přednáška:vymezení oboru, základní pojmy, etika zdraví a nemoci, stručná historie české lékařské etiky, etické (deontologické) kodexy:Hippokratova přísaha a její novelizace, Konvence o biomedicíně
  • Paternalizmus a partnerství ve veřejném životě i ve zdravotnictví. Lékař a pacient, Etický kodex Práv pacientů. Co má vědět o právech pacientů učitel a co jeho žák
  • Problematika interrupci a asistované reprodukci, film: Hlavně by bylo zdravé
  • Člověk v nouzi nemoci, pravda na nemocničním lůžku ? věčná i aktuální otázka, jak pomoci sobě, rodinným příslušníkům i přátelům, možnosti a meze laické pomoci, sociální kontext, film: Carpe diem
  • Problematika starých a starých nemocných lidí, Zelená geriatrie, Program Stárnout zdravě v Evropě /ČR/, Úcta ke starším, ateizmus, Akademie a Univerzity třetího věku
  • Problematika umírání a smrti, paliativní strategie, problematika eutanázie, Charta umírajících

Požadavky k zápočtu:

  • Úspěšně absolvovat závěrečný písemný test -