PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Stáže v centrech odborné pomoci - O02317061
Anglický název: Specialist Excursions
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (10)
letní:neurčen / neurčen (10)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Staré označení: SCOP
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Učitelství > Rodinná výchova
Prerekvizity : O02317SOZ
Je prerekvizitou pro: O02317066, O02317054
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: MARADOVA (21.06.2005)
V návaznosti na odborné disciplíny druhého cyklu studia se studenti účastní odborných stáží ve zdravotně sociálních zařízeních, která poskytují odbornou pomoc (především dětem a mládeži). Jedná se o zařízení státní (zřizovaná MŠMT, MZ, MPSV či kraji) a nestátní (centra krizové intervence aj.).
Literatura
Poslední úprava: MARADOVA (12.07.2005)

ÚLEHLA, I. Umění pomáhat. Písek: Renesance, 1996. ISBN 80-858550-69-9

MATOUŠEK, O. Metody a řízení sociální práce. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-548-2

KOPŘIVA, K. Lidský vztah jako součást profese. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-429-X

Sylabus
Poslední úprava: MARADOVA (22.09.2005)
Obsah kurzu:
  • Odborné stáže v zařízeních, která poskytují odbornou zdravotnickou, sociální, poradenskou, diagnostickou pomoci.
  • Jedná se o novorozenecké a dětské oddělení nemocnice, kojenecké ústavy, dětské domovy, diagnostické ústavy, zařízení péče o postižené děti, krizová centra, linky bezpečí, výchovné ústavy, ústavy sociálním péče pro děti s různým typem postižení.
  • Zpracovávají absolventské studijní zprávy.

Požadavky k zápočtu:

  • 100% účast na stážích
  • Zpracování absolventské studijní zprávy

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK