PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Jazyková cvičení a reálie VII - O02316040
Anglický název: Practical Language and Culture Studies VII
Zajišťuje: Katedra rusistiky a lingvodidaktiky (41-KRL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/3 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (15)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: ruština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Rok4
Staré označení: JACR
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Marie Csiriková, CSc.
Kategorizace předmětu: Učitelství > Ruština
Prerekvizity : O02316023
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Jan Šaroch, Ph.D. (21.09.2005)
Všestranně připravit posluchače rusistiky po stránce praktického zvládnutí jazyka pro učitelské povolání. Zároveň s jazykovou přípravou rozvíjet i faktické znalosti z reálií Ruska, zejména z kulturní, hospodářské a sociální oblasti.
Literatura
Poslední úprava: Erudio ()

Mrhačová, E.: Praktická cvičení z ruského jazyka. Praha, SPN 1991, IV. díl.

Kopeckij, L. V. a kol.: Orfografija, punktuacija i knižnopismennaja reč russkogo jazyka. Praha, SPN 1979.

Žofková, H.: Cvičení a úlohy z ruského pravopisu.. Praha, SPN 1990.

Denní ruský tisk, odborné časopisy, práce s internetem

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Jan Šaroch, Ph.D. (19.09.2005)

Osvojování základních jazykových prostředků; ve vyjadřování odborném, vědeckém, populárně vědeckém, publicistickém a jednacím. Převažuje forma monologická (stručné referáty, pojednání, komentáře) a složitější písemné projevy (recenze, reportáž). Nácvik překladu kratších textů do ruštiny. Interferenčně obtížné jevy syntaktické a lexikální, návaznost na stylistiku ruského jazyka. Příprava na pedagogickou praxi.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK