PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Aktuální otázky současné didaktiky cizích jazyků I - O02316032
Anglický název: Current Issues in Contemporary Didactics of Foreign Languages I
Zajišťuje: Katedra rusistiky a lingvodidaktiky (41-KRL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2011
Semestr: zimní
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (15)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Staré označení: AODCJ
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Hana Žofková, CSc.
Prerekvizity : O02316019
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Jan Šaroch, Ph.D. (31.08.2005)
Prohloubit orientaci studentů v současných inovačních trendech ve výuce cizích jazyků s hlavním zaměřením na humanizaci výuky, charakteristiku různých typů alternativních metod, rozvoj autonomního učení, využití moderních informačních technologií ve výuce cizích jazyků.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jan Šaroch, Ph.D. (21.09.2005)

JELĺNEK, S. a kol. Metodické problémy vyučování cizím jazykům. Praha: SPN, 1976.

KAPITONOVA; T.I.; ŠČUKIN, A.N. Sovremennyje metody obučenija russkomu jazyku

inostrancev. Moskva: Russkij jazyk, 1987.

CHODĚRA, R.; RIES, L. a kol. Výuka cizích jazyků na prahu nového století I. a II. Ostrava: OU, 1999 a 2000.

Člověk, jazyk, výchova a vzdělávání. Ostrava: PedF OU, 2000.

Russkij jazyk, literatura i kultura na rubeže vekov. Doklady češskoj delegacii. I, II časť. IX

kongress MAPRJAL, Bratislava,1999.

RIES, L.; KOLLÁROVÁ, E. a kol. Svět cizích jazyků dnes. Inovační trendy v cizojazyčné výuce.

Bratislava: Didaktis, 2004.

LIGHTBOWN, P. M.; SPADA, N. Ako sa učíme jazyky. Bratislava: Slovak Academic Press,

1997.

Multidisciplinární aspekty utváření komunikativní kompetence při výuce cizích jazyků.

Sborník příspěvků ze semináře členů kateder cizích jazyků konaného dne 30. listopadu 2000 na Univerzitě Karlově v Praze. Ed. A. Hlaváček, Praha: Univerzita Karlova, 2002.

HELUS, Z. Dítě v osobnostním pojetí. Praha: Portál, 2004.

MICHALOVÁ, Z. Specifické poruchy učení na druhém stupni ZŠ a na školách středních.

Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2001.

Časopis Cizí jazyky

Časopisy Russkij jazyk za rubežom / výběr /

Inostrannyje jazyki v škole / výběr /

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Jan Šaroch, Ph.D. (21.09.2005)

Charakteristika didaktiky cizích jazyků na přelomu století. Vývojové proměny komunikativní orientace vyučování cizím jazykům. Současné pojetí komunikativní kompetence a jejích komponentů. Sociokulturní aspekty vyučování cizím jazykům.Vztahy mezi učební a reálnou cizojazyčnou komunikací. Obrat k osobnosti žáka a soudobé pojetí úlohy učitele při vyučování cizím jazykům. Humanizační tendence vyučování cizím jazykům, uplatnění didaktických her. Alternativní koncepce a intenzívní metody vyučování cizím jazykům.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK